PODPORA A ROZVOJ MULTIDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE V PRAXI

Stretávate sa v každodennej praxi s témami, pri ktorých by ste potrebovali odbornú podporu a konkrétne návody na ich riešenie?Privítali by ste inšpirácie, možnosť zdieľania a nové kontakty z Vášho regiónu? Chcete získať oporu pri zabezpečovaní odbornej starostlivosti a posilniť efektívnosť svojej práce vďaka zapojeniu ďalších odborníkov zo systému poradenstva a prevencia a aj ďalších... ...

Regionálny expert: budovanie partnerstiev a rozvíjanie dobrej praxe v poradenskom systéme

Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti? Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie? Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.Štandardy tvoríme s dôrazom... ...

Druhé pokračovanie konferencie “Štandardy v liečebnej pedagogike”

Milé kolegyne a kolegovia, pozývame Vás na druhé stretnutie k téme Štandardných postupov, tentokrát na tému Psychosociálna rehabilitácia u ľudí so závažnou duševnou poruchou. Stretnutie sa uskutoční v utorok 8.2.2022, opäť s možnosťou udelenia kreditov. Pôvodne bolo stretnutie plánované aj naživo v Memory Centre v Bratislave, no s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu prebehne v online priestore. Prihlasovať... ...

Decembrové novinky z PRO LP

Milé členky a milí členovia Asociácie PRO LP, milí naši priaznivci a podporovatelia,  nadchádza čas na posledný tohtoročný mail od nás. Pripravili sme si pre vás veľké prekvapenie a preposielame aj milú pozvánku, čo-to pripomenieme a aj Vám zavinšujeme.  Poďme teda na to: Čoskoro oslavujeme narodenie Ježiška. Avšak ešte predtým môžeme pomyselne osláviť narodenie prvého liečebáckeho... ...

Pozvánka na IGHB online podujatie 17.11.2021

V rámci programu Vzdelávacej cesty nemeckého profesijného združenia liečebných pedagógov BHP Vás srdečne pozývame 17.11.2021 o 18:45 – 20:15 na online podujatie: DenkRaum der IGhB: „Let´s talk about Heilpedagogic!“ Otvorenie online podujatia bude prebiehať v anglickom jazyku. Účastníci sa nemusia nikam dopredu nahlasovať, stačí sa v daný deň rovno pripojiť. Účasť je bezplatná. Link na... ...

Seminár LP v oblasti psychiatrickej starostlivosti – november 2021

Milí kolegovia, pozývame Vás na piate stretnutie liečebných pedagógov, ktorých zaujíma psychiatrická starostlivosť – program stretnutia.  Prosíme Vás, aby ste vyplnili veľmi rýchly registračný formulár. Dostanete tak prístup k materiálom a link na zoom. Online sa stretneme vo štvrtok 11. novembra 2021 od 8.30 do 9.30 online. Tešíme sa na Vás. Za organizačný tím s pozdravomIvana Lessner Lištiaková ...

Štandardné postupy v liečebnej pedagogike

Milé kolegyne a kolegovia,  pozývame Vás na konferenciu Štandardné postupy v liečebnej pedagogike, ktorá sa bude konať v piatok 8.10.2021 v Bratislave v priestoroch Memory Centra.  Program konferencie si môžete pozrieť tu. Štandardné postupy vychádzajú z aktuálnych poznatkov a pomenúvajú najzákladnejšiu liečebnopedagogickú starostlivosť pri daných ťažkostiach. Tieto postupy sme my, liečební pedagógovia, tvorili a zároveň ho aj my pravidelne revidujeme... ...

Seminár LP v oblasti psychiatrickej starostlivosti – september 2021

Milí kolegovia, pozývame Vás na štvrté stretnutie liečebných pedagógov, ktorých zaujíma psychiatrická starostlivosť – program stretnutia.  Prosíme Vás, aby ste vyplnili veľmi rýchly registračný formulár. Dostanete tak prístup k materiálom a link na zoom. Online sa stretneme v pondelok 20.9.2021 o 8.30. Tešíme sa na Vás. Za organizačný tím s pozdravomIvana Lessner Lištiaková ...

Online seminár pre LP pracujúcich v oblasti psychiatrickej starostlivosti

Milí kolegovia, pozývame Vás na druhé stretnutie liečebných pedagógov, ktorých zaujíma psychiatrická starostlivosť – program stretnutia.  Prosíme Vás, aby ste vyplnili veľmi rýchly registračný formulár. Dostanete tak prístup k materiálom (tentokrát sú textové) a link na zoom. Online sa stretneme v pondelok 24.5. o 8.30. Tešíme sa na Vás. Za organizačný tím s pozdravomIvana Lessner Lištiaková ...

Seminár pre liečebných pedagógov v školstve

Uplynulé obdobie poznačené pandémiou nás vystavilo zvýšenej miere stresu (zmenené životné podmienky, straty, úmrtia blízkych v rodine, nárast úzkosti a pod.).  Na KLP PdF UK v spolupráci s PROLP realizujeme dva semináre pre liečebné pedagogičky a pedagógov pracujúce/ich v rezorte školstve, odborných zamestnancov a učiteľov/učiteľky MŠ a ZŠ na tému: Ako pomôcť zvládať stres deťom a žiakom... ...