PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Katedra liečebnej pedagogiky PdFUK, Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU Vás pozývajú na konferenciu liečebných pedagógov:

ŠTANDARDNÉ POSTUPY V LIEČEBNEJ PEDAGOGIKE

dňa 8.6.2022 v čase 9.00 – 15.00h

v Centre Memory, Mlynarovičova 2, Bratislava

Odborným garantom konferencie je prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD

Cieľom konferencie je oboznámenie odbornej verejnosti s témami štandardných diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve a rozšírenie týchto tém príspevkami odborníkov z praxe.

Na konfercenciu je možné prihlásiť sa cez formulár https://forms.gle/59PEiTtR7uxG8QXG8 

PROGRAM KONFERENCIE

9.00 – 9.20   Registrácia účastníkov

9.20 – 9.30   Úvodný príhovor

prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

9.30 – 10.00   Starostlivosť o ľudí so spoluzávislosťou (šdtp) + diskusia
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD. (prednáška) 

10.00 – 10.30   Potreby detí, ktoré majú rodičov s duševným ochorením

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD. (videoprezentácia) 

10.30 – 11.00   Sprevádzanie pacienta v akútnej psychiatrickej starostlivosti

Mgr. Veronika Schonmotlová (kazuistika)

11.00 – 12.00    „Spolu a predsa sami“ Relaxácia, práca s úzkosťou a obťažujúcimi myšlienkami nielen pre ľudí so spoluzávislosťou

Mgr. Vierka Bosáková (workshop) 

12.00-13.00   Prestávka na obed

13.00 – 13.30   Traumatické zážitky v detstve (šdtp) + diskusia

PaedDr. Monika Stupková, PhD., Mgr. Barbora Vodičková, PhD. (prednáška)

13.30 – 14.00   Psychoedukácia o traume

Mgr. Hana Vojtová (videoprezentácia)

14.00 – 15.00   Intervencia objímania plyšáka (Huggy-Puppy Intervention) zameraná na úľavu od ťažkostí spôsobených stresom a traumou u detí

Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD. (workshop)

15.00 – 15.05   Ukončenie LP konferencie

PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.

Možnosť udelenia kreditov. Konferenčný poplatok: 20 eur, pre členov Asociácie PRO LP 10 eur.  

Tešíme sa na stretnutie.

Za prípravný výbor : Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD. , Mgr. Viera Bosáková, PaedDr. Monika Stupková, PhD., PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.