11.02.2020 pozvánka na regionálne zasadnutie SKAV TN

Ahojte milé liečebáčky, milí liečebáci
posielame výzvu k spolupráci
ak viete o niekom, kto by sa vedel zapojiť, prepošlite prosím, ďakujem 
Monika

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás pozvať na 1. regionálne apolitické zasadnutie Stálej
konferencie aktérov vo vzdelávaní, ktoré sa v Trenčianskom kraji
uskutoční dňa 11.2. 2020 v priestoroch Študentského centra Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Študentskej ulici č. 1 v
Trenčíne (budova B, 1. poschodie). Účasť na stretnutí potvrdili
zástupcovia kľúčových organizácií a osobností z radov študentov stredných
a vysokých škôl, rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov, riaditeľov,
zriaďovateľov, univerzít, vedcov, neziskových organizácií, firiem a
podporovateľov kvalitného vzdelávania na Slovensku.

Vašu účasť prosím potvrďte vyplnením tohto formulára do pondelka
10.2.2020:

https://forms.gle/mRUDjRjsTZLg7mng6

Regionálne zasadnutia Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní budú
pokračovať v Žilinskom kraji 12.2.2020, v Prešovskom kraji 13.2.2020, v
Košickom kraji 14.2.2020, v Banskobystrickom kraji 24.2.2020, v
Nitrianskom kraji 25.2.2020 a v Trnavskom kraji 26.2.2020. V Bratislavskom
kraji sa regionálne zasadnutie SKAV uskutoční dňa 10.2.2020.

Kvalitnú školu tvoríme spolu!

S úctou
JUDr. Daniela Čorbová a tím projektu Deti nepočkajú!
mobil: +421 904 336 079
www.detinepockaju.sk

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM PRE LIEČEBNÝCH PEDAGÓGOV NA SZU

Ak si liečebný pedagóg pracujúci v zdravotníctve (alebo v zariadení s licenciou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti) a ešte nemáš špecializačné štúdium, tak je najvyssi čas, aby si si ho spravil 🙂

Neváhaj a čítaj a prihlasuj sa! http://www.szu.sk/index.php?id=176&fbclid=IwAR07192GLsY8eAjEtrgKguKkLeDjYtvJSskQnXz0AYKCDywsh5zJT9djnqE

Zlé jazyky tvrdia, že je čas len do konca januára 😉

AKO NA TO: 
kuk link + prilozenu ziadost o zaradenie najprv na pripravny pohovor a potom na spec. studium.

– potrebné doklady na prípravu na výkon práce v zdravotníctve (VP) a neskor aj na spec.studium: 
http://www.szu.sk/index.php?id=176

– info k špecializačnému štúdiu: http://www.szu.sk/index.php?&menu=129&oid=#menutop

– Ďalšie info sa dozviete:
Študijné referentky na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Bratislava:
– príprava na výkon práce v zdravotníctve
Ivana LUKÁČOVÁ
1.posch. č.dv. B183,  
+421 2 59 370 560
e-mail: ivana.lukacova@szu.sk

– špecializačné štúdium
Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ
1.posch. č.dv. B 183, +421 2 59 370 356
e-mail: iveta.prevoznakova@szu.sk

Alebo aj:

PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.
Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky, SZU
e-mail: kovikovi80@gmail.com

Správa z IGhB zasadania v Bratislave 11.-13. októbra 2019

Zasadanie exekutívnej komisie medzinárodnej profesijnej organizácie IGhB sa na jeseň v roku 2019 konalo opäť u nás, v Bratislave. Zástupcovia liečebnopedagogických profesijných organizácií z Nemecka, Švajčiarska, Holandska a Maďarska sa v piatok 11. októbra 2020 zúčastnili vedecko-odbornej konferencie k téme multisenzorické prostredie a v rámci okrúhleho stola tam predstavili svoje členské organizácie. O každej profesijnej organizácii z týchto európskych krajín sme sa dozvedeli, kedy organizácia vznikla, koľko má členov, aká je výška členského, aká je štruktúra organizácie, aké veľké je predsedníctvo a aktívny výbor, akými témami a výzvami sa aktuálne zaoberajú. Bolo pre nás zaujímavé vypočuť si, aké rozdielne podmienky majú organizácie v ostatných krajinách a zároveň, v čom sme na tom podobne. Diskusiu sme spoločne uzavreli s tým, že okrem obsahu a nadšenia potrebujeme pre dobré fungovanie organizácie aj vhodné podmienky a organizačné štruktúry. Zahraniční kolegovia vyjadrili nášmu PRO LP veľkú podporu, vďaku za zorganizovanie konferencie a zasadnutia IGhB a ocenili našu angažovanosť ako aj dôveru, že sa nám podarí získať na spoluprácu viacerých mladých ľudí z radov študentov a absolventov, aby sme mohli ďalej rásť a napredovať.

Cez víkend 12. a 13. októbra pokračovalo zasadanie exekutívneho výboru IGhB ďalej v Hoteli Bivio, kde sme sa venovali organizačným otázkam fungovania IGhB a jeho ďalšiemu smerovaniu. Naše PRO LP na zasadaní zastupovali Pavol Janoško, Viera Bosáková a Gabriela Rajniaková, ako hosť prišla na zasadanie exekutívneho výboru aj Zuzana Laštincová. Okrem zástupcov z Nemecka (Doris Albert, Sandra Kapinsky), Švajčiarska (Paula Innerhofer), Holandska (Anette van der Put) a Maďarska (Tamás Reményi) prišiel v sobotu aj zástupca z rakúskej organizácie liečebných pedagógov, Thomas Goeschl. Rakúšania majú zatiaľ v IGhB štatút hosťa, aby sa mohli rozhodnúť, či sa chcú stať členom tejto medzinárodnej organizácie a zároveň IGhB musí rozhodnúť, či otvorí svoje členstvo aj odbornej organizácii. Doteraz bolo totiž členstvo v IGhB výlučne pre profesijné organizácie, taká ale v Rakúsku ako aj v iných krajinách neexistuje. Ich organizácia venujúca sa liečebnej pedagogike totiž združuje všetky profesie (pedagógov, psychológov, vychovávateľov,…), ktoré sa venujú ľuďom s postihnutím a liečebnopedagogickým možnostiam ich podpory. Liečebná pedagogika tam totiž už neexistuje ako štúdium, ale buď študujú všeobecnú pedagogiku v bakalárskom stupni a na magisterskom sa potom špecializujú na jeden typ postihnutia alebo vo Viedni majú možnosť študovať inkluzívnu pedagogiku. Štúdium liečebnej pedagogiky ako profesie, ktorú poznáme u nás, tam však nie je. Rakúski kolegovia sa od ostatných členských organizácií zaujímali o tipy a spôsoby ako motivovať nových členov, aby vstúpili do organizácie, ako ich zdržať a zosieťovať. 

Počas víkendového zasadania IGhB prebralo a odsúhlasilo správu z hospodárenia a rozpočet na rok 2020, protokol z predošlého zasadania a jeho doplnenie, plánovanie ďalších zasadaní a medzinárodných stretnutí na konferencii v nemeckom Berlíne a v rakúskom Badene. Veľkou otázkou bolo možné pokračovanie pilotnej štúdie o profesijnom obraze liečebných pedagógov, ktorú IGhB uskutočnilo v Luxembursku. Teraz je na ostatných členských krajinách, či sa podujmú štúdiu preložiť a implementovať aj medzi svojimi liečebnými pedagógmi. Je to najmä otázka dotazníkového prieskumu a jeho vyhodnotenia, ako aj zrealizovania rozhovorov. Náklady na preklad môže poskytnúť IGhB, analýzu dát by potom eventuálne mohli urobiť študenti pod vedením prof. Erika Webera z Nemecka. Vo zvyšnom čase sme otvorili tému, v akých oblastiach pracujú liečební pedagógovia v jednotlivých členských krajinách, od ktorej sa na budúcom zasadaní odrazíme pri plánovaní ďalších aktivít IGhB a spoločného smerovania. Stretnutia v ďalšom roku už budú pod vedením novozvoleného prezidenta IGhB, ktorým sa stal člen výboru PROLP, Pavol Janoško. Týmto mu srdečne gratulujeme a držíme palce pri tejto medzinárodnej výzve a príležitosti podporiť medzinárodnú liečebnú pedagogiku v jej ďalšej existencii a rozvoji.

Gabriela Rajniaková, MA. 

tajomníčka PRO LP

05.12.2019 Katedrálka liečebákov

Milí ProLPáci,

v mene tretiakov bakálarov z katedry LP (organizátorov katedrálky liečebákov) Vás všetkých srdečne a sviatočne pozývame na túto výnimočnú slávnosť! 

Výnimočnú preto, lebo po prvýkrát privítame prvákov bakalárov do spoločenstva liečebákov! Pripravili sme pre nich hry a zároveň aj možnosť prisahať na naše novovzniknuté liečebnopedagogickodlaňové žezlo 😀 a stať sa jedným z nás!

Úvodom sa privítame welcome drinkom, hrami, vystúpeniami, teplou večerou a potom bude nasledovať voľnejši program, vyhlásenie víťazov masiek v troch kategóriách, malé prekvapenie a drinky na bare, tancovačka a pojedanie všetkých iným malých častí občerstvenia!

Zábava je možná do rána! Parkovanie (zadarmo na chodníku) je možné tiež 😀 MHD (Lafranconi) zastávka 2 minúty pešo!

Veríme, že sa chceme takto formálno-neformálne, v maske aj bez nej stretnúť, spoznať a priblížiť!

Dress code: Hohoho! (rozumej Vianočná maska)
Miesto: Lážo plážo Bar (Nábrežie Arm. Gen. L. Svobodu 42, BA)
Kedy: 5.12.2019
Čas: 19:00

Vašou úlohou je otvoriť zdieľanú tabuľku, nájsť kolonku ProLP a uviesť do nej svoje meno. Veľa neuvažujte! Počty potrebujeme uzavrieť do utorku 26.11., kvôli nasledným finálnym pripravám katedrálky.

Veľmi sa tešíme na toto spoločné predvianočné memeche!

V stretávaní sa predsa spoznávame! 

Vaši tretiaci Open in Sheets

Konferencia Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu

Už tento piatok sa chystá v Bratislave konferencia Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu. Za ProLP špeciálne pozývame na diskusiu s našimi hosťami z členských štátov IgHB (Nemecko, Holandsko, Luxembursko, Švajčiarsko, Maďarsko), ktorí nám prídu prestaviť v skratke, ako vyzerá profesijný život liečebákov v ich krajine 🙂

https://www.facebook.com/events/431426624307094/?active_tab=about

Terapeuticko-zážitková encouterová skupina ako príležitosť pre osobnostný rast a sebapoznanie

Termín stretnutí: každú stredu o 19:00 Miesto: Budova SAV, Štefánikova 47, Bratislava

Skupina je určená pre každého, kto má záujem o svoj osobnostný rast, prípadne pre študentov psychológie a iných pomáhajúcich profesií, ktorí si chcú vyskúšať v praxi skupinový proces
a jeho terapeutické pôsobenie.

Skupinovým procesom vás budú sprevádzať Mgr.Renáta Kočišová, poradca a supervízor pre PCA a Mgr. Katarína Šurdová, psychoterapeut a liečebný pedagóg
Facilitátori vychádzajú z princípov humanistickej psychológie C.R.Rogersa a teórie Na človekazameraného prístupu (PCA) a z Existencionálnej analýzy a LogoterapieCena na osobu za jedno stretnutie: 20 Eur/120minV prípade záujmu sa môžete prihlásiť tu: rkocisova@gmail.com, tel: 0903444183 alebo ba.psychoterapia@gmail.com , tel. 0949694786

page1image21936
page1image22096

Prvé stretnutie je plánované na október 2019