Pracovná ponuka: asistent k 4,5 r. chlapčekovi

Dobrý deň, posúvam prosbu matky, ktorá hľadá pomoc do súkromnej škôlky Picolino v Karlovej Vsi, pre syna 4,5 ročného vysokofunkčného autistu na cca 2x do týždňa 3-4 hodiny denne. Potrebovali by pre neho osobu (asistenta) ktorá by sa mu individuálne venovala, pomohla mu s pozornosťou, s rozvojom reči, príp. pomoc so zaradením TEACCH programu do škôlky. V prípade záujmu kontaktujte priamo maminu: p. Košická, tel. číslo: 0907865788.

Pracovné miesto: vychovávateľ vo výchove mimo vyučovania (internát) a kultúrny referent od 1.2.2020 (TPP)

V novom roku nová práca? 
Napríklad aj tu: 
Voľné 2 pracovné miesta: vychovávateľ vo výchove mimo vyučovania (internát) a kultúrny referent od 1.2.2020 (TPP)

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím, Mokrohajska ulica 1, Bratislava

Bližšie informácie : marian.visnovsky@iprba.sk

Pracovná ponuka – asistent/ka k Jakubkovi

Dobrý deň. Hľadáme k 9 ročnému Jakubkovi s dyslexiou, dysgrafiou a dysortografiou osobu znalú problematiky, ktorá by s ním pracovala každý týždeň na korekcii špecifických porúch učenia. Jakubko je z okolia Liptovského Mikuláša a do školy chodí do Liptovského Hrádku. V prípade záujmu kontaktujte ondrova.katka@gmail.com

Pracovná ponuka: Poradca pre špecializované sociálne poradenstvo

Náplňou práce špecializovaného sociálneho poradcu je poskytovať špecializované sociálne poradenstvo ambulantnou a terénnou formou pre ľudí s duševným ochorením, s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénie, mánio depresie a demencie a ich rodiny, viesť dokumentáciu a administratívu podľa požiadaviek zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého stupňa v odbore sociálna služba
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého stupňa v odbore poradenská psychológia
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého stupňa v odbore psychológia – sociálna a poradenská psychológia
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého stupňa v odbore liečebná pedagogika

Výkon práce: Levoča, Spišská Nová Ves

Pracovný čas: 08:00 – 16:00 

Základná zložka mzdy /v hrubom/: 850 €

Ponúkané výhody: interné školenia s externými lektormi, individuálna supervízia, možnosť kariérneho rastu, spoluúčasť na vytváraní novej služby

Poslaním Poradne pre ľudí s duševným ochoreníma ich rodiny je poskytovať špecializované sociálne poradenstvo ľuďom s duševným ochorením a ľuďom v krízovej situácií spojenej s trvajúcimi psychickými a sociálnymi problémami, ďalej ich rodinám, aby dokázali nájsť východisko z ich ťažkej sociálnej situácie a znova sa integrovali do spoločnosti. Špecializované sociálne poradenstvo je poskytované s pôsobnosťou v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.

Našu činnosť poskytujeme na základe získania akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

KONTAKT:

HUMANITÁR, n. o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Prevádzka: Probstnerova cesta 6, 054 01 Levoča

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Šeminská, 0948 794 284, seminska@humanitar.sk

www.humanitar.sk

Pracovná ponuka SCŠPP Púchov, Trenčín

Pozdravujeme národ liečebácky mimobratislavský. 
Máme tu pracovné ponuky:

Súkromné centrum špeciálno- pedagogickeho poradenstva prijme na plný, alebo čiastocny úvazok odbornikov:

➡️Pracovisko Púchov: logopéda, sociálneho, špeciálneho pedagóga, prípadne liečebného pedagóga.
➡️Pracovisko Trenčín: špeciálneho pedagóga, logopéda, liečebného pedagóga.

📩V pripade záujmu nám pošlite žiadosť a životopis na: info@ poradna- helpdys.sk, telefon: 0918 752 492

Prihláška za člena PROLP a GDPR

Členský poplatok na rok je 15 eur, pre študentov 7 eur. Členské prosíme uhradiť bankovým prevodom na účet IBAN: SK13 8330 0000 0021 0154 4532
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX. Do poznámky prosím uveďte účel platby – Členské na daný rok. ĎAKUJEME:) …

Prihlášku za člena nájdete na

http://prolp.sk/wp-content/uploads/2017/12/PRO-LP-PRIHLASKA-za-clena.pdf

Formulár GDPR

Formulár GDPR

Liga za duševné zdravie SR hľadá na LINKY DÔVERY NEZÁBUDKA tím odborníkov

Liga za duševné zdravie SR hľadá do svojho nového projektu 24-hodinovej telefonickej LINKY DÔVERY NEZÁBUDKA tím odborníkov na 4 a 12 hodinové smeny dištančného poradenstva.
Požadujeme:
➡️vzdelanie v odbore psychológia, psychiatria, sociálna práca, liečebná a špeciálna pedagogika
➡️prax v poradenstve, ideálna v dištančnom
➡️skúsenosti s krízovou intervenciou
➡️možnosť/ochota poskytovať poradenstvo aj cez víkendy a sviatky
➡️odborníci z Bratislavy a okolia
➡️ochota ďalej sa vzdelávať
➡️preferujeme SZČO

Možnosť vybrať si rôzne typy služieb:
Pondelok až Piatok – 16:30 – 20:30
Pondelok až Piatok – 20:30 – 8:30

Sobota – Nedeľa 12 hod – 8:30 – 20:30
alebo 24 hod – 8:30 – 8:30

Bližšie informácie o Linke a platových podmienkach poskytneme na e mailovej adrese: info@linkanezabudka.sk

Tel: 0904 178 828 (pracovné dni 8:30 – 16:30)
0917 153 507

Tešíme sa na spoluprácu!