Vzdelávacia činnosť

 • vydávanie odborných publikácii cez PRO LP (vydavateľstvo Ružomberok, Olomouc, …)
 • organizovanie LP dní, konferencií, seminárov, školení, workshopov a iných udalostí na domácej i zahraničnej úrovni
 • uverejnenie odborných LP článkov v Revue LP
 • písanie posudkov
 • 30% – 50% zľava na všetky podujatia organizované Asociáciou PRO LP

Eticko-právne zastupovanie

 • odborné poradenstvo a podpora pri hájení Vašich profesijných záujmov
 • podpora profesijného zázemia

Projekty, granty

 • hľadanie grantov a projektov
 • pomoc pri písaní projektov
 • zastrešenie projektu

Iné

 • uverejnenie vizitky na prolp.sk a Facebooku
 • propagácia kurzov a iných podujatí z odboru LP na webe a Facebooku
 • pravidelná informovanosť o aktuálnom dianí v profesii LP, nové trendy na Slovensku a vo svete
 • spolupráca s medzinárodnou organizáciou liečebných pedagógov IGhB

Asociácia PRO LP

 • predkladanie návrhov a podnetov na zvyšovanie úrovne profesie LP a rozvoju odboru (legislatívna úroveň)
 • člen môže voliť a byť volený do orgánov združenia, má právo navrhovať a voliť užší výbor PRO LP
 • člen PRO LP sa stáva členom medzinárodnej asociácie liečebných pedagógov IghB (Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Holandsko, …)