PRO LP spolupracuje s nasledovnými inštitúciami a organizáciami:

  • IGhB – Medzinárodná asociácia liečebných pedagógov
  • KLP PdF UK – Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
  • KLP SZU – Katedra liečebnej pedagogiky Slovenskej zdravotníckej univerzity
  • SKIZaP – Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
  • SLS – Slovenská lekárska spoločnosť
  • SSLV
  • APPVI – Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie