Konferencia liečebných pedagógov – Štandardné postupy v liečebnej pedagogike

PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Katedra liečebnej pedagogiky PdFUK, Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU Vás pozývajú na konferenciu liečebných pedagógov: ŠTANDARDNÉ POSTUPY V LIEČEBNEJ PEDAGOGIKE dňa 6. a 7. októbra 2022 v čase 9.00 – 15.00h v Centre Memory, Mlynarovičova 21, Bratislava Odborným garantom konferencie je prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD Cieľom konferencie je oboznámenie odbornej verejnosti s témami... ...

Aktuálna možnosť prihlásiť sa na Bc. a Mgr. stupeň vzdelávania v odbore Liečebná pedagogika na UK v BA

Doplňujúce prijímacie konanie s podaním prihlášky od 18.5. do 18.7.2022 Podrobné informácie nájdete tu. Študijný program LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA Mgr. Podmienky prijatia sú: ✓  úspešne ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe liečebná pedagogika ✓  V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na danýštudijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa váženého študijného... ...

Pozvánka na diskusiu k téme digitálnej bezpečnosti naprieč generáciami

Vážení pozvaní hostia,   Dovoľte mi ešte raz Vás pozvať na diskusiu ohľadom témy digitálnej bezpečnosti naprieč generáciami a zazdieľať s Vami program spolu s linkom na pripojenie. Diskusia bude rozdelená do troch blokov, pričom každý bude venovaný jednej vekovej kategórii: deti a mládež, ľudia v produktívnom veku a seniori. Pre každú generáciu sa pokúsime identifikovať najčastajšie a najzávažnejšie... ...

Nenechať žiadne dieťa zaostávať: uvedenie globálnej správy o odpojení sa chlapcov od vzdelávania

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO Vás pozýva na webinár „Nenechať žiadne dieťa zaostávať: uvedenie globálnej správy o odpojení sa chlapcov od vzdelávania“, ktorý sa uskutoční online vo štvrtok 7. apríla od 13.30 do 15.00 hod.  Webinár organizuje UNESCO v spolupráci s Promundom a sekretariátom Commonwealthu.  Podľa prezentovanej správy, sú v mnohých krajinách chlapci vystavení väčšiemu riziku ako... ...

Ochutnávku PCA výcviku

Jednodňová ochutnávka je určená záujemcom a záujemkyniam o dlhodobý výcvik v Prístupe zameranom na človeka podľa Carla Rogersa a všetkým, ktorí sú zvedaví na PCA prístup. Ochutnávka je určená: odborníkom/-čkam s ukončeným doktorským a magisterským vzdelaním v odboroch všeobecné lekárstvo, psychológia, ošetrovateľstvo, logopédia, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca a študentom/-kám magisterského štúdia týchto odborov.... ...

13. apríl – Medzinárodný deň liečebnej pedagogiky

Pri príležitosti Medzinárodného dňa liečebnej pedagogiky organizuje Medzinárodná asociácia liečebných pedagógov IGhB online podujatie, na ktoré Vás srdečne pozývame. Podujatie sa uskutoční 13. apríla 2022 od 18:00 do 20:00 a bude organizované v spolupráci s partnerskými združeniami z Holandska, Švajčiarska, Maďarska, Slovenska a Luxemburska. Čaká na vás rôznorodý program v nemčine a angličtine: prednášky, terénne... ...

Національна служба підтримки психічного здоров’я

Чому саме Національна служба підтримки психічного здоров’я? Національна служба підтримки психічного здоров’я (“ НСППЗ“) була створена Міністерством охорони здоров’я Словацької Республіки в рамках реалізації заходів Плану відновлення в області психічного здоров’я. Метою НСППЗ є надання онлайн- та телефонної послуги психологічних консультацій з метою забезпечення анонімної та дистанційної форми спілкування при наданні послуг в області психічного здоров’я:... ...

Národná linka na podporu duševného zdravia

Prečo Národná linka na podporu duševného zdravia? Národná linka na podporu duševného zdravia (ďalej len „NLPDZ“) je zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci plnenia opatrení Plánu obnovy a odolnosti v oblasti podpory duševného zdravia. Cieľom NLPDZ je poskytovanie online a telefonického psychologického poradenstva s cieľom poskytnúť anonymnú a dištančnú formu komunikácie pri poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o duševné zdravie: – poskytnutie psychologického poradenstva, krízovej... ...

Vojna na Ukrajine – užitočné linky a odkazy

VUDPaP podstránka: https://vudpap.sk/krizova-intervencia/– nájdete na nej materiály pre deti preložené aj do UA jazyka. Keby ste vedeli o rodinách, ktoré hľadajú psychologickú pomoc pre deti, ktoré prišli z UA, prepojte ich na lokálne CPPPaP – updatnutý zoznam nájdete tiež na stránke: https://vudpap.sk/odborny-portal/zlozky-systemu-vychovneho-poradenstva-a-prevencie/ Poradne sú pripravené poskytnúť potrebnú starostlivosť, či prepojiť na ďalších odborníkov. MINEDU podstránka: https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/– nájdete podporné materiály... ...

Pomoc pre deti utečencov – Heartbeat Method od Kelly Hunter

Milé kolegyne, s udalosťami na Ukrajinských hraniciach sa vám pravdepodobne naskytne jedinečná možnosť pomôcť deťom utečencov a zároveň sa naučiť niečo nové, o čom ste už pravdepodobne počuli ale nemali možnosť vidieť naživo, čo pomáha ľuďom s autizmom odomknúť zatvorené dvere komunikácie a vyjadrenia citov. Kelly Hunter (známa osobnosť Shakespearovho divadla v Londýne, Anglicku), “vynálezkyňa” metódy Heartbeat Method je riaditeľkou divadla The... ...