Psychiatrická klinika LFUK a UNB – Nemocnica Staré Mesto hľadá liečebného pedagóga. Úväzok je 1,0. Ide o 3 ročné zastupovanie kolegyne na materskej dovolenke. Kolektív je mladý – lekári, psychológovia, sestry, sociálna pracovníčka a ďalší. Pacientov je na lôžku 43, v stacionári 15.

V prípade záujmu kontaktujte prof. PhDr. Martu Horňákovú, PhD.

hornakova@fedu.uniba.sk

Telefón na pracovisko: +421 2 9015 9206

Alebo priamo prednostku kliniky doc. MUDr. Ľubomíru Izákovú, PhD.:

+421 2 57290 385

+421 2 57290 339

lubomira.izakova@gmail.com

https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/psychiatricka-klinika-lf-uk-a-un-bratislava/