Pracovnú skupinu tvoria odborníci pracujúci v oblasti školstva (základná škola, poradenské centrá, akademická pôda, metodické inštitúcie). Svoju pozornosť venujú rozpracovaniu profesijnej identity a kompetencií liečebného pedagóga ako tímového spolupracovníka a člena školského podporného tímu. S kolegami zo štátnych metodických centier (VÚDPaP a NIVaM) a zástupcami akademickej pôdy (katedra liečebnej pedagogiky) sledujú aktuálne dianie v školstve a snažia sa na neho adekvátne reagovať s cieľom advokácie a etablovania liečebného pedagóga na bežných školách (MŠ, ZŠ) a v školských poradenských zariadeniach (CPP, ŠCPP).

Pracovnú skupinu momentálne zastupujú:

  • Mgr. Pavol Janoško, PhD.
  • Mgr. Peter Farbar