Seminár pre liečebných pedagógov v školstve

Uplynulé obdobie poznačené pandémiou nás vystavilo zvýšenej miere stresu (zmenené životné podmienky, straty, úmrtia blízkych v rodine, nárast úzkosti a pod.). 

Na KLP PdF UK v spolupráci s PROLP realizujeme dva semináre pre liečebné pedagogičky a pedagógov pracujúce/ich v rezorte školstve, odborných zamestnancov a učiteľov/učiteľky MŠ a ZŠ na tému:

Ako pomôcť zvládať stres deťom a žiakom v MŠ a ZŠ.

Semináre sa uskutočnia v dvoch termínoch 30. apríla 2021 a 7. mája 2021 od 17:00 do 18:30h. – budú na seba nadväzovať.

Prihlasovanie je možné do 29. apríla 2021 na nasledovnom linku: https://forms.office.com/r/HhKgfKF8x5
Seminár bude prebiehať online cez MS Teams. Bližšie informácie budú zaslané pred samotnou realizáciou

Medzinárodný deň liečebnej pedagogiky a výsledné video 15s výzvy pre LP

Drahí priatelia, spolupracovníci,

13.4. si opäť s radosťou pripomíname Medzinárodný deň liečebnej pedagogiky.
Aj v týchto nie ľahkých časoch nás spája naša práca, ktorá je častokrát aj našim poslaním a životným štýlom.
Uplynulý rok nám priniesol mnohé ťažké situácie, v ktorých sme museli čerpať zo svojich vlastných zdrojov zdolávania.
Bola skúšaná nielen naša odbornosť, odolnosť, ale aj flexibilita, kreativita, výdrž a schopnosť veriť. Zmysluplnosť našej práce nám dávala silu kráčať ďalej.  Boli sme so svojimi klientmi aj v dňoch, keď bol celý svet „vypnutý“. Potrebovali nás a my ich.

Oslávme v tento deň našu prácu, našu filozofiu,  našich klientov  a NÁS.
Veľká vďaka za všetko Vaše úsilie, námahu, obavy, strachy a mnoho mnoho každodennej práce.
Prijmite toto krátke video ako oslavu nášho liečebnopedagogického života.
Na zdravie 🙂

15 sekundová výzva pre liečebnú pedagogiku

V spolupráci s Katedrou liečebnej pedagogiky si v online priestore pripomenieme medzinárodný deň liečebnej pedagogiky, ktorý každoročne oslavujeme 13. apríla. Bez Vás to ale nepôjde! 

Pripravte liečebnej pedagogike darček a nahrajte 15 sekundové video ako odpoveď na otázku: Čo pre Teba znamená byť liečebným pedagógom (liečebnou pedagogičkou)?
Veríme, že ostanete verní povestiam o kreativite liečebných pedagógov. Zvoľte formu, ktorá Vám bude príjemná: namierte kameru na svoju tvár, pracovisko či obľúbené pomôcky. A nezabudnite: 15 sekúnd bohato stačí 🙂

Videá môžete poslať na asociacia.prolp@gmail.com, prípadne ako správu na náš facebook do stredy 7.4.2021 23:59:59.


Vaše video bude použité ako oslava a propagácia liečebnej pedagogiky na Slovensku. Jeho zaslaním nám dávate zároveň súhlas na zverejnenie samotného videa a vášho mena na youtube kanáli PRO LP asociácie, facebooku PRO LP asociácie a na našej webovej stránke www.prolp.sk  

Pracovná ponuka: asistencia ku 12r. chlapcovi

A ešte jedna ponuka, tentokrát pre Bratislavu (a zrejme aj pre študentov):

Dobrý deň,

Som matkou 12 r. syna s AS, integrovaného v bežnej ZŠ v Bratislave, ktorá získala fin. prostriedky na asistenta učiteľa. Avšak, škole sa nepodarilo nájsť záujemcu na túto pozíciu. Touto cestou by som sa Vás chcela opýtať, či neviete o niekom, kto by mal záujem pracovať ako asistent učiteľa.

Mail na pisateľku radi poskytneme konkrétnym záujemcom 🙂

Pracovná ponuka SCŠPP Púchov, Trenčín

Pozdravujeme národ liečebácky mimobratislavský. 
Máme tu pracovné ponuky:

Súkromné centrum špeciálno- pedagogickeho poradenstva prijme na plný, alebo čiastocny úvazok odbornikov:

➡️Pracovisko Púchov: logopéda, sociálneho, špeciálneho pedagóga, prípadne liečebného pedagóga.
➡️Pracovisko Trenčín: špeciálneho pedagóga, logopéda, liečebného pedagóga.

📩V pripade záujmu nám pošlite žiadosť a životopis na: info@ poradna- helpdys.sk, telefon: 0918 752 492

ICHTYS hlada cloveka do timu

Ponúkame pracovné miesto pre liečebného pedagóga, psychóloga, sociálneho pedagóga alebo sociálneho pracovníka v OZ. ICHTYS na pozíciu projektový manažer: 50% práca s deťmi, 25% PR, 25% fundraising. Plat je cca 610 €, ďalšie zvýšenie sa odvíja od projektov, pracovný čas podľa dohody. Životopisy a motivačné listy môžte zasielať na ozichtys@gmail.com do 31.7.2019.
Za tim ICHTYSu
Matej Nagypredseda zdruzenia