Asociácia PRO LP je profesijné združenie liečebných pedagógov, združuje liečebných pedagógov, ich spolupracovníkov a podporovateľov. Podporuje, rozširuje a skvalitňuje odbornosť liečebnopedagogických služieb, kontinuálne vzdelávanie, výmenu informácií a vzájomnú spoluprácu u nás a vo svete.

Našim zámerom je informovať o aktuálnom dianí v oblasti liečebnej pedagogiky a zároveň sprostredkovávať výmenu informácií a vzájomnú spoluprácu liečebných pedagógov v praxi.

Združenie sa spolupodieľa pri tvorbe legislatívy, iniciuje zlepšenia starostlivosti a zastupuje svojich klientov a členov.

Občianske združenie PRO LP vzniklo 11.12.2005, je podporované z dobrovoľníckych iniciatív svojich členov. Ako nezisková organizácia nemá platených zamestnancov a členstvo vo výbore je čestnou funkciou.

V európskych krajinách je členstvo v profesijnej organizácii základným predpokladom prijatia do zamestnania aj samotného výkonu povolania.