Projekt KEGA č. 072UK-4/2019

Formovanie učiaceho sa spoločenstva v inkluzívnej materskej a základnej škole (2019 – 2021)