PRO LP uverejňuje každoročne odborný liečebnopedagogický časopis LP Revue, jednotlivé vydania sú k dispozícii pod nasledovnými odkazmi: