Ponuka vzdelávania v téme násilia páchaného na ženách

Oslovujeme Vás s ponukou vzdelávania v téme násilia páchaného na ženách, jeho špecifík,dôsledkov, možnosti riešenia a vzájomnej spolupráce v prospech žien zažívajúcich násilie a ichdetí. Sme občianske združenie, ktoré sa tejto téme venuje už 20 rokov. Okrem priamej práces klientelou (poradenské služby a ubytovanie v Bezpečnom ženskom dome) sa venujemepreventívnym a vzdelávacím aktivitám a našim...

Pozvánka na verejnú diskusiu o vzťahovej a sexuálnej výchove 

Dobrý deň, Veľmi radi by sme Vás touto cestou pozvali na verejnú diskusiu o vzťahovej a sexuálnej výchove Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, s názvom “Ako sa ma týka vzťahová a sexuálna výchova?” v dvoch mestách Slovenska: V Bratislave dňa 09.11.2022 o 18.30 v priestoroch Štúdia 12 na Jakubovom námestí 12. V Košiciach dňa 16.11.2022 o...

Vzdelávacie podujatia centra Kvapka

Pekný deň všetkým,  v mene Neziskovej organizácie Centrum pre rodinu Kvapka, si vám dovoľujem dať do pozornosti vzdelávacie podujatia, ktoré sme pripravili pre pomáhajúce profesie – psychológov, pedagógov, špec. pedagógov, sociálnych pracovníkov v roku 2022. Vzdelávania prebiehajú online i offline. Tešíme sa na vás. http://dietaaja.sk/category/vzdelavanie-pre-odbornikov/   Účasť na vzdelávačkách môžete venovať aj ako darček, svojim blízkym, svojim kolegom, či zamestnancom. Pri...

Online konferencia pre študentov a študentky 3xKaM

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie organizuje v dňoch 20. a 21. októbra 2022 online konferenciu pre študentov a študentky s názvom 3xKaM. Prihlasovanie je otvorené do 16. októbra 2022. V rámci nosnej témy konferencie, ktorá by sa dala vystihnúť slovom „PREMENA“ si teda spoločne kladieme otázku: „Sme schopní zmeny?“ na ktorú spoločne s našimi lektorkami...

INTENZÍVNY CELODENNÝ ENCOUNTER

INTENZÍVNY CELODENNÝ ENCOUNTER Radi by sme Vás pozvali na intenzívny celodenný encounter, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.10.2022 od 8:30 hod v Bratislave FACILITÁTORI: PhDr. Ivan Valkovič a Mgr. Marta Špaleková Encouterové skupiny vychádzajú z princípov PCA (Person Centered Approach – prístup zameraný na človeka), ktorého zakladateľom je Carl Rogers. PCA je „nielen prístupom k psychoterapii, ale aj stanovisko, filozofia, prístup k spôsobu bytia...

Dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým presahom

Dlouhodobý výcvik v metodě Developmnetal Transformations – DvTDramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým přesahem Startujeme 1. kolo výběru účastníků do čtvrtého běhu dlouhodobého dramaterapeutického výcviku,zaměřeného na metodu Developmental Transformations (DvT). V Čechách je tato metoda téžznámá jako Vývojové proměny. Jejím zakladetelem je dramaterapeut, klincký psycholog, profesor Yale University Dr. David Read Johnson. Co je DvT? DvT je...

Konferencia liečebných pedagógov – Štandardné postupy v liečebnej pedagogike

PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Katedra liečebnej pedagogiky PdFUK, Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU Vás pozývajú na konferenciu liečebných pedagógov: ŠTANDARDNÉ POSTUPY V LIEČEBNEJ PEDAGOGIKE dňa 6. a 7. októbra 2022 v čase 9.00 – 15.00h v Centre Memory, Mlynarovičova 21, Bratislava Odborným garantom konferencie je prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD Cieľom konferencie je oboznámenie odbornej verejnosti s témami...

13. apríl – Medzinárodný deň liečebnej pedagogiky

Pri príležitosti Medzinárodného dňa liečebnej pedagogiky organizuje Medzinárodná asociácia liečebných pedagógov IGhB online podujatie, na ktoré Vás srdečne pozývame. Podujatie sa uskutoční 13. apríla 2022 od 18:00 do 20:00 a bude organizované v spolupráci s partnerskými združeniami z Holandska, Švajčiarska, Maďarska, Slovenska a Luxemburska. Čaká na vás rôznorodý program v nemčine a angličtine: prednášky, terénne...

Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín

Vážená pani, Vážený pán, Dovoľujeme si Vás osloviť z Inštitútu dialogických praxí (IDP) a za celý medzinárodný projektový tím s pozvánkou na záverečnú konferenciu Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín v rámci Erasmus Plus projektu Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien u rodín v náročných situáciách.Súčasťou konferencie sú príspevky nielen odborníkov z oblasti psychológie, školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí, ale i laických...

Pomoc pre deti utečencov – Heartbeat Method od Kelly Hunter

Milé kolegyne, s udalosťami na Ukrajinských hraniciach sa vám pravdepodobne naskytne jedinečná možnosť pomôcť deťom utečencov a zároveň sa naučiť niečo nové, o čom ste už pravdepodobne počuli ale nemali možnosť vidieť naživo, čo pomáha ľuďom s autizmom odomknúť zatvorené dvere komunikácie a vyjadrenia citov. Kelly Hunter (známa osobnosť Shakespearovho divadla v Londýne, Anglicku), “vynálezkyňa” metódy Heartbeat Method je riaditeľkou divadla The...