Pridať sa do tímu PRO LP je jednoduché – stačí vyplniť prihlášku a uhradiť členské.

Prihláška

Vyplnenú prihlášku spolu s dodatkom GDPR zašlite prosím v elektronickej forme na: asociacia.prolp@gmail.com.

Členský poplatok

Členský poplatok na rok je 15€,

pre študentov 7€.

Členské môžete uhradiť aj bankovým prevodom na účet IBAN: SK 1383300000002101544532, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX. Do poznámky prosím uveďte účel platby – členské na daný rok. Ďakujeme.

Aj vďaka členským poplatkom neustále usilovne pracujeme na tom, aby náš odbor mal svoje stále miesto v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnych služieb. Pravidelne sa stretávame na PRO LP stretnutiach, liečebnopedagogickými intravíziami a supervíziami podporujeme výmenu vedomostí, zručností a skúsenosti. Naši zástupcovia komunikujú a spolupracujú s MZ, MŠ, SLS, SKIZP, SZU, KLP, … Organizujeme konferencie na domácej a zahraničnej úrovni, spolupracujeme s IGhB – Medzinárodnou spoločnosťou liečebnopedagogických profesijných a odborných organizácií. Každoročne vydávame odborný časopis Revue LP. Je to dôležité a potrebné, ďakujeme za podporu.