Aj keď je momentálne liečebný pedagóg na bežných základných školách prítomný len ojedinele, hovoria o ňom všetky dostupné dokumenty štátnych metodických inštitúcii ako je VÚDPAP a NIVaM. Sú nimi Multidisciplinárny prístup na školách: Školský podporný tím, Školský podporný tím. Teoretický a praktický sprievodca, Manuál začínajúceho liečebného pedagóga, Systém poradenstva a prevencie. Podporná úroveň 2. stupňa, Systém podpory a prevencie. Podporné úrovne 3. a 4. stupňa, Systém podpory a prevencie. Podporná úroveň 5. stupňa.