Korešpondenčná adresa

PRO LP – Asociácia liečebných pedagógov
Rozvodná 11
831 01 Bratislava
Slovakia

Elektronická komunikácia

asociacia.prolp@gmail.com
PRO LP na Facebooku