Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v Bratislave
Špecializované zariadenie – pre deti s PAS  od 3 do 8 rokov

Ponúkame voľné pracovné pozície:
Liečebný pedagóg, Špeciálny pedagóg, Logopéd

Ak Vás zaujíma práca s deťmi s PAS, kontaktujte nás,
príďte sa pozrieť a informovať.

Kontakt: Mgr. Ivana Kubinec Ďuranová
Mobil:  0948 119 616
Email: kubincova@csspkm.sk