Kyber-šikanovanie – informačná brožúra MV SR

Ako vybrať materskú/základnú školu pre dieťa so zdravotným znevýhodnením?Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

PRO LP odporúča nasledovné publikácie 🙂

  • Pozornosť detí v materskej škole – námety a aktivity, Vodičková Barbora
  • Rodinný systém v kontexte teórie a praxe, Palo Janoško
  • PRÍBEH LP, Marta Horňáková
  • Kroky k inkluzívnej škole, Marta Horňáková
  • Psychomotorická terapia – terapia v pohybe, Magdalénka Szabová