Milí priatelia, ďakujeme, že nás podporíte 2%.

Posledný rok bol aj pre nás plný výziev. PRO LP naďalej zastupuje liečebných pedagógov na Európskom i Slovenskom poli.

2% z Vašich daní u nás nájdu svoje miesto pri časovo náročnej legislatívnej práci aj pri zviditeľňovaní liečebnej pedagogiky na Slovensku.

Ďakujeme, že ste s nami.
Tím PRO LP


Ako na to? 

Tlačivá: 

Ako prvé si nechajte potvrdiť tlačivo potvrdenie o zaplatení dane  u Vášho zamestnávateľa. Druhým krokom je vyplniť tlačivo PRO LP tlačivo 2% a obidve vyplnené tlačivá odovzdať na príslušnom daňovom úrade podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Posledný deň na odovzdanie tlačív na daňovom úrade je 30. apríl 2023 (pokiaľ samozrejme nespadáte pod niektorú z výnimiek).

Údaje o prijímateľovi:
PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Rozvodná 11, 831 01 Bratislava , IČO: 36076732

Prehľad užitočných informácií:

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie –
v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje
v tomto predĺženom termíne
.

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby (v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane). POZOR!
Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje
v tomto predĺženom termíne.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

+ termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane): 
možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ďakujeme!