Ďalší rok nám ubehol ako voda. Naše PRO LP naďalej usporadúva konferencie a workshopy, vydáva knihy a Revue LP a najmä: 
zastupuje liečebných pedagógov na Európskom i Slovenskom poli.

2% z Vašich daní u nás nájdu svoje miesto pri síce nenápadnej ale časovo náročnej legislatívnej práci aj pri zviditeľňovaní liečebnej pedagogiky na Slovensku.

Milí priatelia, ďakujeme, že nás podporíte 2%.
Tím PRO LP


Termín odovzdania tlačív na daňovom úrade je pre zamestnancov do 30. apríla 2020, pre živnostníkov a právnické osoby do 29. marca 2020. Tlačivá sú pripravené na stiahnutie. Stačí, keď si ich vytlačíte a vyplníte potrebné údaje.

Ako prvé si nechajte potvrdiť tlačivo potvrdenie 2019 u Vášho zamestnávateľa. Druhým krokom je vyplniť tlačivo PRO LP tlačivo 2% a obidve vyplnené tlačivá odovzdať na príslušnom daňovom úrade podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Posledný deň na odovzdanie tlačív na daňovom úrade je 30. apríl 2020.

Údaje o prijímateľovi: PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Rozvodná 11, 831 01 Bratislava , IČO: 36076732

Ďakujeme!

Vývoj príspevkov pre PRO LP v ostatných rokoch