Nové diely podcastu „Liečebná pedagogika ako cesta“ vychádzajú každé dva týždne. Tešiť sa môžete na rôzne témy so zaujímavými hosťami zo sveta liečebnej pedagogiky. Podcastom vás sprevádzajú Ivana Lessner Lištiaková a Petra Šteinecker.

01. Prvý úvodný diel podcastu si môžete vypočuť tu  alebo tu.

02. Našou prvou hosťkou je Viera Bosáková. Pracuje ako liečebná pedagogička na psychiatrickom oddelení LFUK a UNB, v minulosti sa venovala práci so seniormi a ľuďmi s viacnásobným postihnutím. Je aktívnou členkou PROLP. Druhý diel podcastu si už môžete vypoču tu.

03. PhDr. Monika Stupková, PhD. začínala svoju kariérnu cestu ako zdravotná sestra v detskom kardiocentre. Postupne zistila, že potrebuje niečo trošku iné a dostala sa na štúdium liečebnej pedagogiky. Dnes ma vlastnú ambulanciu a venuje sa deťom s rizikovým vývinom a deťom so srdcovými ochoreniami. Je spoluzakladateľkou asociácie PROLP, o ktorej nám porozpráva viac. Tretí diel podcastu si môžete vypočuť tu.

04. Veronika Mrázová sa venuje deťom s poruchami správania. Pracuje ako liečebná pedagogička v diagnostickom centre pre deti v Bratislave. Najdôležitejšími faktormi pri liečbe týchto detí sú podľa nej porozumenie a vytvorenie vzťahu. Má výcviky v arteterapii a muzikoterapii. Štvrtý diel podcastu si môžete vypočuť tu alebo tu.

05. Táto epizóda je venovaná téme starnutie. S Lukášom Behulom sme sa rozprávali o možnostiach práce liečebného pedagóga v zariadeniach pre seniorov, prečo sa rozhodol pracovať práve s touto skupinou klientov, či sa máme so seniormi otvorene zhovárať o smrti a či je v poriadku priznať si, že starostlivosť o starého človeka nás vyčerpáva. Piaty diel podcastu si môžete vypočuť tu alebo tu.

06. Túto epizódu sme načasovali špeciálne na dnes, práve deň pred medzinárodným dňom liečebnej pedagogiky, ktorý sa koná každý rok 13. apríla. Gabika Rajniaková zastupuje Slovensko na medzinárodných stretnutiach IGHB a tento rok si pre nás pripravili online stretnutie, na ktoré by sme vás rady pozvali. Šiesty diel podcastu si môžete vypočuť tu alebo tu.

07. Liečebných pedagógov, ktorí pracujú vo väzniciach na Slovensku by sa dalo zrátať na prstoch ruky. Jednou z nich je Mgr. Natália Krišteková, ktorá do ústavu na výkon trestu odňatia slobody nastúpila ihneď po ukončení vysokej školy. Primárne pracuje s motiváciou klientov, čo je zároveň najväčšie úskalie a výzva. Siedmy diel podcastu si môžete vypočuť tu alebo tu.

08. Linda Horváthová pracuje na detskom onkologickom oddelení ako psychologička, primárne venujúca sa muzikoterapii. Popisuje, aké nároky sú kladené na muzikoterapeuta v európskych štandardoch, ako vyzerá jej práca v nemocničnom prostredí a aj s akými úskaliami sa vo svojom zamestnaní stretla. Tiež spomíname, čo hovoria výsledky odborných štúdií o efektoch muzikoterapie. Ôsmy diel podcastu si môžete vypočuť tu.