Pekný deň všetkým, 

v mene Neziskovej organizácie Centrum pre rodinu Kvapka, si vám dovoľujem dať do pozornosti vzdelávacie podujatia, ktoré sme pripravili pre pomáhajúce profesie – psychológov, pedagógov, špec. pedagógov, sociálnych pracovníkov v roku 2022.

Vzdelávania prebiehajú online i offline.

Tešíme sa na vás. http://dietaaja.sk/category/vzdelavanie-pre-odbornikov/  

Účasť na vzdelávačkách môžete venovať aj ako darček, svojim blízkym, svojim kolegom, či zamestnancom. Pri objednávke 3 a viac kurzov, prípadne pri objednávke pre viac než 3 pracovníkov z jedného pracoviska (v jednej objednávke) poskytneme zľavu.

Motivačné rozhovory s deťmi a mladými – Mgr. Marta Špaleková – 24. – 25. 11. 2022

Online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou – v duchu PCA  – Barbora Hrdličková    –  9. 11. 2022

Online Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami – Mária Anyalaiová – 27. 9. 2022 – obsadené

Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce – Mgr. Bibiana Helexová  – 5. 12. 2022

Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou – Mária Kopčíková a Bibiana Helexová  17. 10. 2022

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť.  PhDr. Lýgia Bátovská  – 5. – 6. 10. 2022  

ONLINE  Poruchy autistického spektra – úvod – Hana Celušáková –   13. – 14. 10. 2022

ONLINE Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých – Lýgia Bátovská   –  9. – 10. 11.

2022

Online Vzťahová väzba – teória a prax – Zuzana Zimová –  3. – 4. 11. 2022

— 

Mgr. Mária Kopčíková, psychologička
Nezisková organizácia centrum pre rodinu Kvapka –

ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie pre dospelých a deti

0903769708

www.dietaaja.sk