Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie organizuje v dňoch 20. a 21. októbra 2022 online konferenciu pre študentov a študentky s názvom 3xKaM.

Prihlasovanie je otvorené do 16. októbra 2022.

V rámci nosnej témy konferencie, ktorá by sa dala vystihnúť slovom „PREMENA“ si teda spoločne kladieme otázku: „Sme schopní zmeny?“ na ktorú spoločne s našimi lektorkami a lektormi, ako aj s účastníčkami a účastníkmi poskytneme odpovede, alebo aspoň indície.

V dňoch 20. a 21. októbra 2022 odborníci, odborníčky ako aj študenti a študentky doktorandského stupňa štúdia priblížia dôležité poznatky z oblasti svojho pôsobenia v nasledovných blokoch:

  1. Prežívanie a správanie mladých ľudí v dnešnej dobe 
  2. Duševné zdravie v školskom prostredí 
  3. Zmeny v poradenskom systéme 
  4. Inklúzia a multidisciplinarita 
  5. Diagnostika v školskom prostredí 
  6. Študentský blok

Program tohtoročnej konferencie 3x KaM nájdete TU.

Na konferenciu sa stále môžete bezplatne prihlásiť prostredníctvom nášho prihlasovacieho formulára.

Nezabudnite sledovať  Facebook udalosť, kde priebežne zverejňujeme novinky,  Facebook stránku alebo web.

Na konferenciu sa aj tento rok môžete prihlásiť aj so svojim doktorandským príspevkom:
 Prihlasovanie doktorandských príspevkov na konferenciu 3x KaM 2022