Konferencia liečebných pedagógov – Štandardné postupy v liečebnej pedagogike

PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Katedra liečebnej pedagogiky PdFUK, Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU Vás pozývajú na konferenciu liečebných pedagógov:

ŠTANDARDNÉ POSTUPY V LIEČEBNEJ PEDAGOGIKE

dňa 6. a 7. októbra 2022 v čase 9.00 – 15.00h

v Centre Memory, Mlynarovičova 21, Bratislava

Odborným garantom konferencie je prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD

Cieľom konferencie je oboznámenie odbornej verejnosti s témami štandardných diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve a rozšírenie týchto tém príspevkami odborníkov z praxe.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa cez formulár.

PROGRAM KONFERENCIE

Program – 6.10.2022 (štvrtok)
9.00 – 9.20 Registrácia účastníkov
9.20 – 9.30 Úvodný príhovor
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD
9.30 – 10.10 Najčastejšie gerontopsychiatrické ochorenia
PaedDr. Mária Čunderlíková (prednáška+diskusia)
10.10 – 10.40 Nefarmakologické metódy a prístupy v liečbe demencií  (šdtp) + diskusia
PaedDr. Mária Čunderlíková
10.40 – 11.20 Humor a smiech v terapii seniorov
PaedDr. Zlatka Šramová (prednáška+diskusia)
11.20 – 12.30 Diagnostika  kognitívnych funkcií pomocou skríningových metód a ich
využívanie v praxi (MoCA, MMSE)a pomocou testov bežných denných činností (ADL, IADL)
PaedDr. Mária Čunderlíková, Mgr. Katarína Kiseľáková (workshop)
12.30-13.45 Prestávka na obed
13.45-14.00 Život PRO LP
PaedDr. Monika Stupková, PhD.
14.00 – 14.30 „Bicykel“ Línia života u úzkostného, depresívneho pacienta v seniorskom veku
(reminiscencia) Mgr. Mária Wirth, PhD. (kazuistika+diskusia)
14.30 – 15.10 Dotyk, ktorý sa prihovára – cítim, teda som. Bazálna stimulácia v praxi. 
Mgr. Lenka Práznovská (prednáška s praktickými ukážkami+diskusia)
15.10 – 16.00 Stretnutie E.H.Eriksona s A. Alzheimerom- Stavy dezorientácie u pacientov s
demenciou zo psychosociálneho pohľadu Mgr. Mária Wirth, PhD. (prednáška+diskusia)
16.00 – 16.30 Možnosti arteterapie pri liečbe ľudí s demenciou
Mgr. Terézia Jánošíková (prednáška+diskusia)
16.30-16.35 Ukončenie LP konferencie
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.

Program – 7.10.2022 (piatok)
9.00 – 9.15 Registrácia účastníkov
9.15 – 9.30 Bol našim učiteľom: Prof. PhDr. Gejza Dobrotka, CSc. 
prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
9.30 – 10.00 Mierna kognitívna porucha  (šdtp) + diskusia
Mgr. Katarína Kiseľáková
10.00 – 10.30 Koncept zmyslovej aktivizácie v zariadení sociálnych služieb Dominik, n.o.
Mgr. Veronika Víglaská (prednáška s kazuistikou)
10.30 – 11.10 Podpora sociálnej interakcie a komunikácie v skupine
Mgr. Barbora Hricová (skupinová kazuistika)
11.10 – 12.15 Význam psychomotorických cvičení v práci so seniormi
Mgr. Katarína Kiseľáková (workshop)
12.15 – 13.15 Prestávka na obed
13.15 – 13.45 Prevencia neurodegeneratívnych ochorení (PpVP) + diskusia
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.
13.45 – 15.00 Tvorivá aktivizácia
Mgr. Jana Szeifová (workshop)
15.00 – 15.05 Ukončenie LP konferencie
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD

Možnosť udelenia kreditov. Konferenčný poplatok: 30 eur, pre členov Asociácie PRO LP 20 eur.  

Tešíme sa na stretnutie.

Za prípravný výbor : Mgr. Viera Bosáková, PaedDr. Monika Stupková, PhD., PaedDr. Erika Kovácsová, PhD., Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD.

Національна служба підтримки психічного здоров’я

Чому саме Національна служба підтримки психічного здоров’я?

Національна служба підтримки психічного здоров’я (“ НСППЗ“) була створена Міністерством охорони здоров’я Словацької Республіки в рамках реалізації заходів Плану відновлення в області психічного здоров’я.

Метою НСППЗ є надання онлайн- та телефонної послуги психологічних консультацій з метою забезпечення анонімної та дистанційної форми спілкування при наданні послуг в області психічного здоров’я:

– надання психологічних консультацій, кризової інтервенції та безпечного простору при розмові про невизначеність, страхи чи психічні проблеми після пандемії Covid-19 та теперішнього військового конфлікту,

– підтримка медичних працівників, які перевантажені і піддаються підвищеному стресу, у котрих є вища ймовірність розвитку психічних розладів, пов’язаних зі стресом,

– надання консультацій та підтримки медичним працівникам, та решті бажаючих при спробі впоратися з гострою реакцією на стрес або симптомами розвитку посттравматичного стресового розладу стресова реакція при надзвичайних подіях.

Послуги надають, зокрема, фахівці з області психічного здоров’я психологи, які спеціалізуються в клінічній психології, та психіатри, атестовані в психотерапії та кризовій інтервенції в сучасній кількості 29 експертів.

Лінія працює в будні дні з 14:00 до 22:00 та у вихідні з 10:00 – 18:00 також українською мовою

0800 193 193

Decembrové novinky z PRO LP

Milé členky a milí členovia Asociácie PRO LP, milí naši priaznivci a podporovatelia, 

nadchádza čas na posledný tohtoročný mail od nás. Pripravili sme si pre vás veľké prekvapenie a preposielame aj milú pozvánku, čo-to pripomenieme a aj Vám zavinšujeme. 

Poďme teda na to:

Čoskoro oslavujeme narodenie Ježiška. Avšak ešte predtým môžeme pomyselne osláviť narodenie prvého liečebáckeho podcastu „Liečebná pedagogika ako cesta.“ Prvý diel si už môžete vypočuť tu  alebo tu. Nové diely podcastu budú vychádzať každé dva týždne. Tešiť sa môžete na rôzne témy so zaujímavými hosťami zo sveta liečebnej pedagogiky. Podcastom vás budú sprevádzať Ivana Lessner Lištiaková a Petra Šteinecker.

Ivana Lessner Lištiaková nás pozýva do účasti na výskume o prínosoch liečebnej pedagogiky a každodennej realite našej profesie. Cieľom výskumného projektu Realita liečebného pedagóga je zozbierať dáta, ktoré poslúžia ako dôkazy pri zavádzaní legislatívnych zmien a posilnia hlas liečebných pedagógov v existujúcich iniciatívach v školstve, zdravotníctve aj sociálnom sektore. Výskum bude realizovaný formou online rozhovorov. Viac informácii vrátane konkrétnych otázok, ktoré sa Ivana bude pýtať nájdete na webe https://liecebnapedagogika.wordpress.com/ . Účasť je anonymná, preto sa prosím ozvite priamo Ivane na pracovný email I.LessnerListiakova@uos.ac.uk.

Pre tých, ktorí toľko odkladali, až nestihli, pripomíname stále možnosť obnoviť svoje členstvo v Asociácii PRO LP

Zároveň opäť pripomíname, aby ste si rezervovali termín 8.2.2022 na druhé pokračovanie konferencie Štandardy v liečebnej pedagogike. Tentoraz nás čaká téma psychosociálnej rehabilitácie. 

No a na záver vám chceme priať krásne sviatky a tých pár dní, ktoré do nich ostávajú, v čo najväčšom pokoji a radosti. Pokoj, vnútorná pohoda a tichá (a možno aj primerane hlasná) veselosť, nech ostávajú s vami aj v novom roku. 🙂