Dlouhodobý výcvik v metodě Developmnetal Transformations – DvT
Dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým přesahem

Startujeme 1. kolo výběru účastníků do čtvrtého běhu dlouhodobého dramaterapeutického výcviku,
zaměřeného na metodu Developmental Transformations (DvT). V Čechách je tato metoda též
známá jako Vývojové proměny. Jejím zakladetelem je dramaterapeut, klincký psycholog, profesor Yale University Dr. David Read Johnson.

Co je DvT? DvT je kreativní (performační), psychodynamický způsob terapie, ve kterém jsou
klíčové pojmy – tělo (práce s tělem, vlastní jednání, vnímání sebe „v těle a prostoru“..), hrací
prostor (hra, aktivní jednání v situaci „tady a teď“), setkání (se sebou – vědomí/nevědomí, ve
vlastním příběhu, s druhými i příběhy ostatních), transformace (náhled, vývoj, směřování..)
Pozornost výcviku je zaměřena na DvT metodu, k tomu ovšem nabízíme přesah do arteterapie.
Opíráme se o ověřenou a dlouhodobou spolupráci obou hlavních lektorů Dipl. KT. Beate Albrich
a MgA. Viktora Dočkala, působících v kreativně terapeutickém atelieru DADA Extraart,z.s.
Základní podmínky pro přijetí jsou: věk 24 let a více, znalost angličtiny, psychická stabilita, zkušenost s vlastní divadelní či výtvarnou tvorbou.

Pro výběr účastníků v 1.kole prosíme o zaslání:
strukturovaného CV + fotografie

• rozvitého CV (vlastní příběh, rodina, psychika..) – min. 2 strany A4, max. 4strany
• motivačního dopisu (proč tento výcvik, očekávání, směřování..)- 1 str.textu A4
• vlastní zkušenosti (popis co, kdy, kde, jak..) s tvořením – divadelní/výtvarnou -1str. A4 max.

Požadované prosím zašlete v české i anglické verzi a to nejpozději do 30. 9 2022 na emailovou adresu: dada.extraart@gmail.com

Zaslané dokumenty bude číst pouze výcvikový tým, dokumenty budou automaticky skartovány/ vymazány v případě Vašeho nepřijetí do dalšího kola výběru.

Ve 2. kole bude následovat ústní pohovor s výcvikovými lektory.

Učební plán výcviku je koncipován na 700 výukových hodin (zahrnuta skupinová a individuální sebezkušenost, teorie-DvT, klinická, kontextová-
Kreativní, umělecké, terapie, psychoterapie)

Celkově vše rozvrženo do 3a3/4 ; v jednom roce 2x 6ti denní pobyt + 2 víkendy = 3dny
Cena výcviku je stanovena na 35.000,- Kč /1 rok (cena se v průběhu výcviku může měnit v
závistlosti na inflaci). Cena nezahrnuje ubytování a stravu na jednotlivých setkáních.
Supervize a vlastní individuální sebezkušenost není zahrnuta ve výukových hodinách.

Výcvik bude probíhat v češtině a angličtině.

Výcvik je garantován a organizován atelierem DADA Extraart, z.s., Asociací
Dramaterapeutů ČR (ADCR) a DvT Institute New Haven, USA.

Pracujeme v souladu s evropskými i mimoevropskými profesními standardy (ADCR, DvT, NADTA, EAP) a standardy etickými (ADCR, DvT, NADTA, EAP)

Hlavní výcvikový lektoři: Dipl. KT Beate Albrich, MgA. Viktor Dočkal
Výcvikový tým je doplněn zahraničními DvT experty a klinickými experty tuzemskými
(2 experti/rok).

Garant výcviku: MUDr. Radmila Schneiderová

Předpokládaný začátek výcviku – únor 2023

(Přesné datum je přímo úměrné možnostem a rychlosti složení výcvikové skupiny)