Vážení pozvaní hostia,  

Dovoľte mi ešte raz Vás pozvať na diskusiu ohľadom témy digitálnej bezpečnosti naprieč generáciami a zazdieľať s Vami program spolu s linkom na pripojenie. Diskusia bude rozdelená do troch blokov, pričom každý bude venovaný jednej vekovej kategórii: deti a mládež, ľudia v produktívnom veku a seniori. Pre každú generáciu sa pokúsime identifikovať najčastajšie a najzávažnejšie hrozby v online priestore a zároveň informovať o úspešných projektoch a vzdelávacích programoch zameraných na ochranu v online priestore. V každom bloku najprv vystúpia spíkri s krátkymi vstupmi a potom bude nasledovať neformálna moderovaná diskusia.  

Diskusiu bude viesť pán Pavol Adamec, výkonný riaditeľ oblasti riadenia rizík v spoločnosti KPMG, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany údajov a technologickej regulácie. 

Výstupom z podujatia bude pozičný dokument s relevantnými odporúčaniami pre každú vekovú skupinu, aby bol internet bezpečným miestom pre nás všetkých, ktorý bude vytvorený na základe tejto diskusie.    

Link na podujatie: How to stay safe online? Digital Safety Across Generations Event 

PROGRAM – MS TEAMS, 06.04.2022, 13.00 do 16.00 hod. 

HLAVNÉ OTVORENIE  

  1. Gabriel GALGÓCI, prezident, AmCham Slovakia 
  2. Violeta LUCA, generálna riaditeľka, Microsoft Česká a Slovenská republika 

ÚVOD DO TÉMY 

3.       Pavol ADAMEC, Risk Consulting Director, KPMG, moderátor podujatia 

BLOK I. Deti a Teenageri  

13:10 ÚVODNÁ PREDNÁŠKA (v anglickom jazyku) 

  • Prezentácia výsledkov štúdie Digital Civility Index a predstavenie programu The Council for Digital Good Europe  

4.       Helena Pons-Charlet, Micrososft 

  1. Nina Fortíková, ambasádorka projektu The Council for Digital Good Europe  

13:20 VSTUP DO TÉMY: DIGITÁLNE OBČIANSTVO  

6.       Andrea Cox, digiQ, výkonná riaditeľka  

13:30 VSTUP DO TÉMY: PROJEKT SECURITY GIRL  

7.       Petra Kotuliaková, Aj Ty v IT, CEO  

MODEROVANÁ DISKUSIA 

BLOK II. Ľudia v produktívnom veku  

14:00 VSTUP DO TÉMY: Vzdelávanie o digitálnej bezpečnosti zo školy do života 

8.       Marek Zeman, Tatra banka, vedúci oddelenia IS bezpečnosti 

14:10 VSTUP DO TÉMY: HOAXY A DEZINFORMÁCIE 

9.       Peter Jančárik, Seesame Head of Social Impact Team a spoluzakladateľ webu konšpirátori.sk 

14:20 VSTUP DO TÉMY: RODOVÝ ASPEKT DIGITÁLNEJ BEZPEĆNOSTI A SEXUALIZOVANÉ NÁSILIE 

10.   Michaela Dvořáková, Masarykova univerzita, autorka odborného článku „Revenge porn a deepfakes: ochrana soukromí v éře moderních technologií.“  

14:30 VSTUP DO TÉMY: VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NA ĽUDÍ PO 50-KE A PRECHOD DO ONLINU 

11.   Lenka Iľanovská a Katarína Podracká, Get Clients 

MODEROVANÁ DISKUSIA 

BLOK III. Seniori  

15:00 VSTUP DO TÉMY: NAJČASTEJŠIE HROZBY INTERNETU PRE SENIOROV: FAKE NEWS A PODVODY 

12.   Lukáš Zajac, Transparency International Slovensko 

15:10 VSTUP DO TÉMY: MEDZIGENERAČNÝ PROJEKT “DEDKOV SPRIEVODCA DIGITÁLNOU GALAXIOU” 

13.   Gabriel Chromiak, Centrum pre rodinu Trenčín 

15:20 VSTUP DO TÉMY: DÔLEŽITOSŤ PODPORY A SPOLUPRÁCE PRI VZDELÁNÍ NIELEN SENIOROV 

14.   Peter Ščasný, Dell, Global IT Training Leader 

MODEROVANÁ DISKUSIA 

16:00 ZÁVER 

Tešíme sa na stretnutie a diskusiu s Vami už budúci týždeň.  

KRISTÍNA GOTTHARDOVÁ