Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO Vás pozýva na webinár „Nenechať žiadne dieťa zaostávať: uvedenie globálnej správy o odpojení sa chlapcov od vzdelávania“, ktorý sa uskutoční online vo štvrtok 7. apríla od 13.30 do 15.00 hod. 

Webinár organizuje UNESCO v spolupráci s Promundom a sekretariátom Commonwealthu.  Podľa prezentovanej správy, sú v mnohých krajinách chlapci vystavení väčšiemu riziku ako dievčatá, že budú opakovať ročník, nedokončia rôzne úrovne vzdelávania a dosiahnu horšie výsledky vzdelávania. V súčasnosti vo svete nechodí takmer 132 miliónov chlapcov do školy vôbec. Účastníci webinára budú mať možnosť vypočuť si názory rôznych zainteresovaných strán v dvoch panelových diskusiách. Prvý panel sa bude zaoberať výzvami, ktorým čelia chlapci v regionálnom kontexte a kontexte vybraných krajín, zatiaľ čo druhý sa zameria na politické reakcie a osvedčené postupy na opätovné zapojenie chlapcov do vzdelávania.

Viac informácií, ako aj link na registráciu, nájdete na: ‘Leave no child behind: Launch of the global report on boys’ disengagement from education’