ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM PRE LIEČEBNÝCH PEDAGÓGOV NA SZU

Ak si liečebný pedagóg pracujúci v zdravotníctve (alebo v zariadení s licenciou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti) a ešte nemáš špecializačné štúdium, tak je najvyssi čas, aby si si ho spravil 🙂

Neváhaj a čítaj a prihlasuj sa! http://www.szu.sk/index.php?id=176&fbclid=IwAR07192GLsY8eAjEtrgKguKkLeDjYtvJSskQnXz0AYKCDywsh5zJT9djnqE

Zlé jazyky tvrdia, že je čas len do konca januára 😉

AKO NA TO: 
kuk link + prilozenu ziadost o zaradenie najprv na pripravny pohovor a potom na spec. studium.

– potrebné doklady na prípravu na výkon práce v zdravotníctve (VP) a neskor aj na spec.studium: 
http://www.szu.sk/index.php?id=176

– info k špecializačnému štúdiu: http://www.szu.sk/index.php?&menu=129&oid=#menutop

– Ďalšie info sa dozviete:
Študijné referentky na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Bratislava:
– príprava na výkon práce v zdravotníctve
Ivana LUKÁČOVÁ
1.posch. č.dv. B183,  
+421 2 59 370 560
e-mail: ivana.lukacova@szu.sk

– špecializačné štúdium
Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ
1.posch. č.dv. B 183, +421 2 59 370 356
e-mail: iveta.prevoznakova@szu.sk

Alebo aj:

PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.
Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky, SZU
e-mail: kovikovi80@gmail.com

Pracovná ponuka – asistent/ka k Jakubkovi

Dobrý deň. Hľadáme k 9 ročnému Jakubkovi s dyslexiou, dysgrafiou a dysortografiou osobu znalú problematiky, ktorá by s ním pracovala každý týždeň na korekcii špecifických porúch učenia. Jakubko je z okolia Liptovského Mikuláša a do školy chodí do Liptovského Hrádku. V prípade záujmu kontaktujte ondrova.katka@gmail.com

Správa z IGhB zasadania v Bratislave 11.-13. októbra 2019

Zasadanie exekutívnej komisie medzinárodnej profesijnej organizácie IGhB sa na jeseň v roku 2019 konalo opäť u nás, v Bratislave. Zástupcovia liečebnopedagogických profesijných organizácií z Nemecka, Švajčiarska, Holandska a Maďarska sa v piatok 11. októbra 2020 zúčastnili vedecko-odbornej konferencie k téme multisenzorické prostredie a v rámci okrúhleho stola tam predstavili svoje členské organizácie. O každej profesijnej organizácii z týchto európskych krajín sme sa dozvedeli, kedy organizácia vznikla, koľko má členov, aká je výška členského, aká je štruktúra organizácie, aké veľké je predsedníctvo a aktívny výbor, akými témami a výzvami sa aktuálne zaoberajú. Bolo pre nás zaujímavé vypočuť si, aké rozdielne podmienky majú organizácie v ostatných krajinách a zároveň, v čom sme na tom podobne. Diskusiu sme spoločne uzavreli s tým, že okrem obsahu a nadšenia potrebujeme pre dobré fungovanie organizácie aj vhodné podmienky a organizačné štruktúry. Zahraniční kolegovia vyjadrili nášmu PRO LP veľkú podporu, vďaku za zorganizovanie konferencie a zasadnutia IGhB a ocenili našu angažovanosť ako aj dôveru, že sa nám podarí získať na spoluprácu viacerých mladých ľudí z radov študentov a absolventov, aby sme mohli ďalej rásť a napredovať.

Cez víkend 12. a 13. októbra pokračovalo zasadanie exekutívneho výboru IGhB ďalej v Hoteli Bivio, kde sme sa venovali organizačným otázkam fungovania IGhB a jeho ďalšiemu smerovaniu. Naše PRO LP na zasadaní zastupovali Pavol Janoško, Viera Bosáková a Gabriela Rajniaková, ako hosť prišla na zasadanie exekutívneho výboru aj Zuzana Laštincová. Okrem zástupcov z Nemecka (Doris Albert, Sandra Kapinsky), Švajčiarska (Paula Innerhofer), Holandska (Anette van der Put) a Maďarska (Tamás Reményi) prišiel v sobotu aj zástupca z rakúskej organizácie liečebných pedagógov, Thomas Goeschl. Rakúšania majú zatiaľ v IGhB štatút hosťa, aby sa mohli rozhodnúť, či sa chcú stať členom tejto medzinárodnej organizácie a zároveň IGhB musí rozhodnúť, či otvorí svoje členstvo aj odbornej organizácii. Doteraz bolo totiž členstvo v IGhB výlučne pre profesijné organizácie, taká ale v Rakúsku ako aj v iných krajinách neexistuje. Ich organizácia venujúca sa liečebnej pedagogike totiž združuje všetky profesie (pedagógov, psychológov, vychovávateľov,…), ktoré sa venujú ľuďom s postihnutím a liečebnopedagogickým možnostiam ich podpory. Liečebná pedagogika tam totiž už neexistuje ako štúdium, ale buď študujú všeobecnú pedagogiku v bakalárskom stupni a na magisterskom sa potom špecializujú na jeden typ postihnutia alebo vo Viedni majú možnosť študovať inkluzívnu pedagogiku. Štúdium liečebnej pedagogiky ako profesie, ktorú poznáme u nás, tam však nie je. Rakúski kolegovia sa od ostatných členských organizácií zaujímali o tipy a spôsoby ako motivovať nových členov, aby vstúpili do organizácie, ako ich zdržať a zosieťovať. 

Počas víkendového zasadania IGhB prebralo a odsúhlasilo správu z hospodárenia a rozpočet na rok 2020, protokol z predošlého zasadania a jeho doplnenie, plánovanie ďalších zasadaní a medzinárodných stretnutí na konferencii v nemeckom Berlíne a v rakúskom Badene. Veľkou otázkou bolo možné pokračovanie pilotnej štúdie o profesijnom obraze liečebných pedagógov, ktorú IGhB uskutočnilo v Luxembursku. Teraz je na ostatných členských krajinách, či sa podujmú štúdiu preložiť a implementovať aj medzi svojimi liečebnými pedagógmi. Je to najmä otázka dotazníkového prieskumu a jeho vyhodnotenia, ako aj zrealizovania rozhovorov. Náklady na preklad môže poskytnúť IGhB, analýzu dát by potom eventuálne mohli urobiť študenti pod vedením prof. Erika Webera z Nemecka. Vo zvyšnom čase sme otvorili tému, v akých oblastiach pracujú liečební pedagógovia v jednotlivých členských krajinách, od ktorej sa na budúcom zasadaní odrazíme pri plánovaní ďalších aktivít IGhB a spoločného smerovania. Stretnutia v ďalšom roku už budú pod vedením novozvoleného prezidenta IGhB, ktorým sa stal člen výboru PROLP, Pavol Janoško. Týmto mu srdečne gratulujeme a držíme palce pri tejto medzinárodnej výzve a príležitosti podporiť medzinárodnú liečebnú pedagogiku v jej ďalšej existencii a rozvoji.

Gabriela Rajniaková, MA. 

tajomníčka PRO LP

Rozhovor s liečebnou pedagogičkou Milenou Štrbákovou (Nočná Pyramída)

ponúkame vám rozhovor v relácii nočná pyramída s kolegyňou liečebnou pedagogičkou Milenou Štrbákovou. 
Viac info tu: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2661660057248336&id=183919201689113.

Milena Štrbáková vyštudovala odbor liečebná pedagogika rozšírený o pedagogiku mentálne postihnutých ľudí. Pracovala s odsúdenými väzňami aj ako vychovávateľka. Dnes vedie školu v ktorej sa venujú deťom s mentálnym postihnutím. Jej cieľom je, aby každý žiak v ich škole zažil pocit úspechu a bol pripravený do života.
O svojom živote a práci bude hovoriť so Zuzanou Šebestovou. Rozhor sa uskutočnil 2.1.20 o 22.20 v Rádiu Slovensko.