Uplynulé obdobie poznačené pandémiou nás vystavilo zvýšenej miere stresu (zmenené životné podmienky, straty, úmrtia blízkych v rodine, nárast úzkosti a pod.). 

Na KLP PdF UK v spolupráci s PROLP realizujeme dva semináre pre liečebné pedagogičky a pedagógov pracujúce/ich v rezorte školstve, odborných zamestnancov a učiteľov/učiteľky MŠ a ZŠ na tému:

Ako pomôcť zvládať stres deťom a žiakom v MŠ a ZŠ.

Semináre sa uskutočnia v dvoch termínoch 30. apríla 2021 a 7. mája 2021 od 17:00 do 18:30h. – budú na seba nadväzovať.

Prihlasovanie je možné do 29. apríla 2021 na nasledovnom linku: https://forms.office.com/r/HhKgfKF8x5
Seminár bude prebiehať online cez MS Teams. Bližšie informácie budú zaslané pred samotnou realizáciou