Seminár pre liečebných pedagógov v školstve

Uplynulé obdobie poznačené pandémiou nás vystavilo zvýšenej miere stresu (zmenené životné podmienky, straty, úmrtia blízkych v rodine, nárast úzkosti a pod.). 

Na KLP PdF UK v spolupráci s PROLP realizujeme dva semináre pre liečebné pedagogičky a pedagógov pracujúce/ich v rezorte školstve, odborných zamestnancov a učiteľov/učiteľky MŠ a ZŠ na tému:

Ako pomôcť zvládať stres deťom a žiakom v MŠ a ZŠ.

Semináre sa uskutočnia v dvoch termínoch 30. apríla 2021 a 7. mája 2021 od 17:00 do 18:30h. – budú na seba nadväzovať.

Prihlasovanie je možné do 29. apríla 2021 na nasledovnom linku: https://forms.office.com/r/HhKgfKF8x5
Seminár bude prebiehať online cez MS Teams. Bližšie informácie budú zaslané pred samotnou realizáciou

Medzinárodný deň liečebnej pedagogiky a výsledné video 15s výzvy pre LP

Drahí priatelia, spolupracovníci,

13.4. si opäť s radosťou pripomíname Medzinárodný deň liečebnej pedagogiky.
Aj v týchto nie ľahkých časoch nás spája naša práca, ktorá je častokrát aj našim poslaním a životným štýlom.
Uplynulý rok nám priniesol mnohé ťažké situácie, v ktorých sme museli čerpať zo svojich vlastných zdrojov zdolávania.
Bola skúšaná nielen naša odbornosť, odolnosť, ale aj flexibilita, kreativita, výdrž a schopnosť veriť. Zmysluplnosť našej práce nám dávala silu kráčať ďalej.  Boli sme so svojimi klientmi aj v dňoch, keď bol celý svet „vypnutý“. Potrebovali nás a my ich.

Oslávme v tento deň našu prácu, našu filozofiu,  našich klientov  a NÁS.
Veľká vďaka za všetko Vaše úsilie, námahu, obavy, strachy a mnoho mnoho každodennej práce.
Prijmite toto krátke video ako oslavu nášho liečebnopedagogického života.
Na zdravie 🙂

Pozvánka na online seminár

Radi Vás informujeme o novovznikajúcej iniciatíve, spájajúcej liečebných pedagógov pracujúcich s ľuďmi s psychickými ťažkosťami. 

Našou prvou aktivitou je online seminár zameraný na tematiku psychosociálnej rehabilitácie. Podrobný program nájdete v prílohe. 
Jednotlivé prednášky si je možné pozrieť kedykoľvek, je zadarmo a za absolvovanie vás čakajú aj kredity zo SKIZP. 

Pozvánku nájdete tu:
https://prolp.sk/wp-content/uploads/2021/02/Pozvanka-na-seminar.pdf

Do videnia online!

Pracovná ponuka: asistent k 4,5 r. chlapčekovi

Dobrý deň, posúvam prosbu matky, ktorá hľadá pomoc do súkromnej škôlky Picolino v Karlovej Vsi, pre syna 4,5 ročného vysokofunkčného autistu na cca 2x do týždňa 3-4 hodiny denne. Potrebovali by pre neho osobu (asistenta) ktorá by sa mu individuálne venovala, pomohla mu s pozornosťou, s rozvojom reči, príp. pomoc so zaradením TEACCH programu do škôlky. V prípade záujmu kontaktujte priamo maminu: p. Košická, tel. číslo: 0907865788.

11.02.2020 pozvánka na regionálne zasadnutie SKAV TN

Ahojte milé liečebáčky, milí liečebáci
posielame výzvu k spolupráci
ak viete o niekom, kto by sa vedel zapojiť, prepošlite prosím, ďakujem 
Monika

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás pozvať na 1. regionálne apolitické zasadnutie Stálej
konferencie aktérov vo vzdelávaní, ktoré sa v Trenčianskom kraji
uskutoční dňa 11.2. 2020 v priestoroch Študentského centra Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Študentskej ulici č. 1 v
Trenčíne (budova B, 1. poschodie). Účasť na stretnutí potvrdili
zástupcovia kľúčových organizácií a osobností z radov študentov stredných
a vysokých škôl, rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov, riaditeľov,
zriaďovateľov, univerzít, vedcov, neziskových organizácií, firiem a
podporovateľov kvalitného vzdelávania na Slovensku.

Vašu účasť prosím potvrďte vyplnením tohto formulára do pondelka
10.2.2020:

https://forms.gle/mRUDjRjsTZLg7mng6

Regionálne zasadnutia Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní budú
pokračovať v Žilinskom kraji 12.2.2020, v Prešovskom kraji 13.2.2020, v
Košickom kraji 14.2.2020, v Banskobystrickom kraji 24.2.2020, v
Nitrianskom kraji 25.2.2020 a v Trnavskom kraji 26.2.2020. V Bratislavskom
kraji sa regionálne zasadnutie SKAV uskutoční dňa 10.2.2020.

Kvalitnú školu tvoríme spolu!

S úctou
JUDr. Daniela Čorbová a tím projektu Deti nepočkajú!
mobil: +421 904 336 079
www.detinepockaju.sk