Drahí priatelia, spolupracovníci,

13.4. si opäť s radosťou pripomíname Medzinárodný deň liečebnej pedagogiky.
Aj v týchto nie ľahkých časoch nás spája naša práca, ktorá je častokrát aj našim poslaním a životným štýlom.
Uplynulý rok nám priniesol mnohé ťažké situácie, v ktorých sme museli čerpať zo svojich vlastných zdrojov zdolávania.
Bola skúšaná nielen naša odbornosť, odolnosť, ale aj flexibilita, kreativita, výdrž a schopnosť veriť. Zmysluplnosť našej práce nám dávala silu kráčať ďalej.  Boli sme so svojimi klientmi aj v dňoch, keď bol celý svet „vypnutý“. Potrebovali nás a my ich.

Oslávme v tento deň našu prácu, našu filozofiu,  našich klientov  a NÁS.
Veľká vďaka za všetko Vaše úsilie, námahu, obavy, strachy a mnoho mnoho každodennej práce.
Prijmite toto krátke video ako oslavu nášho liečebnopedagogického života.
Na zdravie 🙂