VUDPaP podstránka: https://vudpap.sk/krizova-intervencia/– nájdete na nej materiály pre deti preložené aj do UA jazyka.

Keby ste vedeli o rodinách, ktoré hľadajú psychologickú pomoc pre deti, ktoré prišli z UA, prepojte ich na lokálne CPPPaP – updatnutý zoznam nájdete tiež na stránke: https://vudpap.sk/odborny-portal/zlozky-systemu-vychovneho-poradenstva-a-prevencie/ Poradne sú pripravené poskytnúť potrebnú starostlivosť, či prepojiť na ďalších odborníkov.

MINEDU podstránka: https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/– nájdete podporné materiály a webináre – potrebné tlačivá a postup pri integrácii do školy, odporúčania rodičom aj deťom.

CVEK: http://cvek.sk/deti-utecencov-na-skolach-prve-kroky-a-principy/– prehľadný podporný materiál o integrácii detí utečencov.

Ak to tak cítite, môžete sa zaregistrovať ako dobrovoľník – odborník na psychologickú a sociálnu podporu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiTWWgrhJQF6_S9wlL4ezBG9Z1vJvW4_ZrGqwtcwQk1XvKSA/viewform.

Veľmi pekný manuál, ktorý vypracovala Liga za duševné zdravie určený laikom, ktorí poskytujú akúkoľvek podporu/stretávajú sa s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou: https://ktopomozeukrajine.sk/wp-content/uploads/2022/03/Krizovy-manual-Ligy-za-dusevne-zdravie.pdf.

Odkaz na službu, ktorú ponúka Rakúsko: https://krisenchat.de/ukraine. Je to priamo pre deti – psychologické poradenstvo v ukrajinskom a ruskom jazyku prostredníctvom whatsapp alebo sms.