Vážená pani, Vážený pán,

Dovoľujeme si Vás osloviť z Inštitútu dialogických praxí (IDP) a za celý medzinárodný projektový tím s pozvánkou na záverečnú konferenciu Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín v rámci Erasmus Plus projektu Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien u rodín v náročných situáciách.Súčasťou konferencie sú príspevky nielen odborníkov z oblasti psychológie, školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí, ale i laických poradcov, peerov a ľudí so sebaskúsenosťou. V rámci programu vystúpia aj naši partneri Loek Schoenmakers (Holandsko) a Ben Furman (Fínsko). Viac o projekte, ako aj o konferencii, sa môžete dozvedieť na stránke www.multidisciplinarity.eu.

Konferencia sa uskutoční 7.4.2022 v Zichyho paláci v BratislaveÚčasť na konferencii je pre Vás bezplatná. Prosíme Vás však o registráciu prostredníctvom formulára: Registračný formulár na medzinárodnú konferenciu „Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín“.

Vopred ďakujeme aj za šírenie pozvánky ďalej.

Zároveň by sme Vám radi upriamili pozornosť aj na naše inovačné vzdelávanie Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia” akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Momentálne ho ponúkame v rozsahu 55 hodín, do čoho vieme zarátať účasť na konferencii a súčasťou sú tiež tri dvojdňové workshopy, z ktorých prvý sa uskutoční hneď po konferencii 8.-9. apríla v Bratislave. Workshop „Inklúzia v multidisciplinárnej praxi pre všetkých: Zmena zmýšľania“ organizujeIDP v spolupráci s hlavným lektorom workshopu Loekom Schoenmakersom, PhD. Viac informácií o workshope, ako aj registračný formulár nájdete na FB stránke podujatia: https://fb.me/e/1nBRoP3Mk?ti=wa, ako aj na našej stránke www.vdialogu.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

S pozdravom za projektový tím,

Lenka Martinkovičová, PhD.,

Inštitút dialogických praxí (IDP) – Institute for dialogical practices

www.vdialogu.sk