Pro LP, resp. dve jej zástupkyne Gabi a Vierka sa zúčastnili 6.-8. októbra 2017 zasadnutia IGhB (Internationale Gesellschaft heilpädagogischer Berufs- und Fachverbände) v Holandskom Utrechte. Zúčastnili sa zaujímavých debát a priniesli nám novinky o dianí v rôznych krajinách, o ktoré sa postupne budeme s Vami deliť. Nešli tam však s prázdnou rukou, ProLP vypracovala pre IGhB finančný audit príjmov a výdavkov IGhB za rok 2016. Všetko bolo v poriadku