Dňa 9.11.17 sa konala Medzinárodná vedecká konferencia „Inkluzívna škola a rodina“ ktorú sme organizovali spoločne s Katedrou liečebnej pedagogiky ako súčasť projektu KEGA č. 030KU-4/2017 Komunikácia a spolupráca s rodinami v inkluzívnej škole.
Okrem mnohých odborníkov bola veľkým prínosom prítomnosť a otázky rodičov, ktorých sa téma konferencie bytostne dotýkala.