Radi by sme Vás informovali, že Pedagogická fakulta UK v Bratislave uverejnila ponuku štúdia na svojej webovej stránke a otvorila možnosť prihlasovania pre uchádzačov o Mgr. štúdium v odbore Liečebná pedagogika (v dennej a externej forme). Prihlášky je potrebné poslať do 31.marca 2018 Pokiaľ ide o náš odbor, očakáva sa priznanie akreditácie v tomto akad. roku.

Pokiaľ by odbor akreditáciu nezískal a program sa neotvoril, poplatok za prijímacie konanie sa záujemcom vráti v plnej výške.

https://www.fedu.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/