…jednou z úloh liečebných pedagóv je aj edukovať.
Tu napríklad máme príjemnú večernú ponuku pre učiteľov všetkých typov škôl, ktorí sa každodenne boria s otázkami a ťažkosťami pri snahe o inkluzívne vzdelávanie. Hostkami budú nám dobre známe PaedDr. Monika Stupkova, PhD. a PaedDr. Magdalénka Szabová 

Príbeh (ne) jedného učiteľa“, je pravidelný interaktívny seminár pre učiteľov, organizovaný n.o. EDULAB. Miesto seminárov je na adrese Rigeleho 1, v Bratislave vedľa hotela Devín. Moderátorkou strenutí je Mgr. Tímea Tóthová. Viac je na FB „The story of a TEACHER“, https://www.facebook.com/groups/1355797787870418/.

Worshopy sa konali v novembri 28.11.17 , http://sku.sk/pozvanka-sku-na-1-interaktivny-seminar-pre-ucitelov/

a vo februári 28.2.18, http://sku.sk/pozvanka-sku-na-2-interaktivny-seminar-pre-ucitelov/