Nezisková organizácia Edulab, projekt Príbeh (ne)jedného učiteľa Vás pozýva nastretnutie s názvom „Dieťa s ťažkým životným príbehom v mojej triede“.

„Jedine rodina so stabilnými milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu poskytnúť optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin.“

Aj takto zdôvodňuje občianske združenie Návrat svoje pôsobenie, ktoré je zamerané na poskytovanie komplexných podporných služieb v dvoch základných oblastiach – náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození.

Ľudia v Návrate sa stretávajú s rôznymi osudmi detí, ktoré prežili rôzne traumatické udalosti spojené s absenciou saturovania ich primárnych potrieb, ktorými sú bezpečie a prijatie v pre ne kľúčových vzťahoch. Poznajú dobre situáciu takýchto detí a vedia, že pomoc a podpora musí byť veľmi komplexná, nie len v rodine, ale aj v škole. Na to potrebujú spoluprácu s vnímavým učiteľom, s učiteľom, ktorý porozumie prejavom a potrebám takýchto detí, s učiteľom, ktorý je ochotný ich v škole podržať.

Aké prejavy a potreby má dieťa s traumou v triede? Aké stratégie a triky možno v triede použiť? Ako možno pracovať s celou triedou?

Aj na tieto otázky sa budeme snažiť hľadať odpovede na našom spoločnom stretnutí. Sme veľmi vďační, že STORY 7 tentokrát organizujeme aj so skvelým tímom z občianskeho združenia Návrat. Ak ste učiteľ, rodič, či iný zainteresovaný odborník sprevádzajúci deti, príďte 11. júna opäť zdieľať s kolegami rôznych škôl a zariadení svoje názory a skúsenosti na túto dôležitú tému! Tešíme sa na Vás!