Domov seniorov a špecializované zariadenie Dúbravská oáza pokoja a oddychu hľadá novú posilu do tímu: liečebného pedagóga, terapeuta a sociálneho pracovníka. 
Potrebná kvalifikácia:
I. alebo II. stupeň vysokoškolského vzdelanie v odbore sociálna práca alebo iné príbuzné odbory, predchádzajúca prax vítaná, nie však nutná.
Náplň práce:
Komplexné vedenie sociálnej agendy, vypracovanie osobnej a rodinnej anamnézy, tvorba a aktualizácia individuálnych plánov v systéme, vedenie záujmovej činnosti, prípadne terapií pre klientov, poskytovanie sociálnej rehabilitácie.
Kontakt tu → Mgr. Lukáš Behul, tel. kontakt 0908 756 988, e-mail: lukas.behul@dubravskaoaza.sk  www.dubravskaoaza.sk