V novom roku nová práca? 
Napríklad aj tu: 
Voľné 2 pracovné miesta: vychovávateľ vo výchove mimo vyučovania (internát) a kultúrny referent od 1.2.2020 (TPP)

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím, Mokrohajska ulica 1, Bratislava

Bližšie informácie : marian.visnovsky@iprba.sk