Gymnázium Jána Papanka na Vazovovej ulici v Bratislave hľadá ľudí (špeciálni/liečební/sociálni pedagógovia a asistenti učiteľov) na vytvorenie viac-členného inkluzívneho tímu.

Kontakt: vedenie@vazka.sk