Liečebnovýchovné sanatórium Hrdličkova, Bratislava hľadá liečebného pedagóga. Pravdepodobne s Mgr. titulom (ale treba sa opýtať).
Kontakt: Monika Grznárová Debnárová – vedúca výchovy . Tel: 0902 763 873