Milí kolegovia,

rád by som Vás informoval, že v týchto dňoch vzniká neformálna iniciatíva viacerých organizácii s názvom Koalícia za spoločné vzdelávanie (inklukoalícia), ktorá by rada posunula živelné učenie detí k inkluzívnemu konceptu vzdelávania postavenom na podpore všetkých detí, učiteľov a rodičov.

Koalícia debutovala otvoreným listom k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi edukačnými potrebami, ktoré len v základnej škole na 1817 stranách rozporuplne určujú školám, ako (zadarmo?) postupovať pri integrácii detí so špeciálnymi potrebami. Túto filozofiu Štátneho pedagogického ústavu v konečnom dôsledku považujeme za vedúcu k segregácii a potlačeniu potrieb detí, učiteľov i rodičov. Je to tiež v rozpore s koncepciou Učiace sa Slovensko, na ktorej pripomienkovaní pracovala celé mesiace celá laická i odborná verejnosť, a ktorá končí opäť v šuplíku.

Budeme radi, ak budeme schopní sa zjednotiť vo vyjednávaní s Ministerstvom v prospech kvalitného vzdelávania na Slovensku v súlade s Ústavou a medzinárodnými dohodami. K otvorenému listu je možné pridať sa aj verejnou petíciou.

S priateľským pozdravom

viktor križo
Koalícia za spoločné vzdelávanie
WEB: inklukoalicia.sk
FB: www.facebook.com/inklukoalicia

 

Kto by sa chcel k otvorenému listu Inklukoalice pridat aj vlastným podpisom, nech sa páči internetová petícia
https://www.facebook.com/inklukoalicia/photos/rpp.539307769738558/539338483068820/?type=3&theater

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=938270