Liečební pedagógovia ktorí pracujú v:
  • zdravotníctve získavajú atestáciu po ukončení 3 ročného špecializačného štúdia na SZU v BA (viac podrobností v RevueLP 2015_2)
  • školstve môžu získať kredity a atestáciu cez metodické centrá
  • sociálnych službách získavaú kredity cez akreditované programy MPSVaR