Do nášho tímu hľadáme v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií dieťaťa/žiaka II.“ člena inkluzívneho tímu (školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga). 

Náplň práce člena inkluzívneho tímu spočíva v poskytovaní poradenstva, vo vykonávaní špecializovanej činnosti a ďalších tvorivých aktivít súvisiacich s odbornou činnosťou a metódami, v pripravovaní programov zameraných na stimuláciu identifikovaných oslabených oblastí dieťaťa, v kompletizovaní dokumentácie a portfólia dieťaťa.Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.

Mzda sa odvíja podľa klasifikácie do platových tried a na základe platových taríf podľa zákona 553/2003 Z.z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pracovné podmienky:

jednozmenný pracovný režim

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Všeobecné spôsobilosti:

  • samostatnosť
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
  • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Osobnostné predpoklady

  • iniciatívnosť
  • trpezlivosť
  • spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi:

Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava

Internetová adresa:

www.msfilipaneriho.sk

Telefón:

02/64780303

Charakteristika:

Sme štvortriedna materská škola s celodennou prevádzkou pre deti od 3 – 6 rokov. Nachádzame sa v tichej časti Lamača. Sme malou materskou školou a chceme byť rodinnou škôlkou, tak pre deti ako aj pre rodičov. Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine. Dbať o jeho rozvoj vo všetkých oblastiach – fyzickej, psychickej i duchovnej. Sme cirkevnou materskou školou, čo pre nás znamená prinášať deťom Krista ako ich priateľa.