Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Pedagogický asistent pre dieťa s ľahkým mentálnym postihnutím do súkromnej materskej školy s vyučovacím jazykom anglickým. Účasť na výchovno – vzdelávacom procese v materskej škole, utváranie podmienok nevyhnutných na prekonávanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Spolupráca – pravidelné stretnutia s ďalšími odborníkmi v oblasti špeciálna, liečebná pedagogika a logopédia. 

Ďalšie informácie nájdete na:

https://www.profesia.sk/praca/erp-concept/O4188105