11. apríla sa uskutočnilo na Katedre liečebnej pedagogiky pri príležitosti medzinárodného dňa našej profesie stretnutie kolegov, študentov a priaznivcov liečebnej pedagogiky, spojené s muzikoterapeutickým workshopom. Workshop viedli naši kolegovia:
Fejér Gábor Tamás, Tanečný a muziko – terapeut 
Attila Sturz, Liečebný pedagóg – logopéd
Zažili sme spolu úžasnú atmosféru, mohli sme sa inšpirovať prácou iných odborníkov a znovu sme si potvrdili, že umenie spája a lieči. 

Symbolom LP dňa je fotka ruk https://www.facebook.com/events/376961359569952/

#liecebnopedagogickadlan#heilpedagogikhand#liecebnapedagogika#internationaldayofheilpedagogic#medzinarodnydenlp