Členský poplatok na rok je 15 eur, pre študentov 7 eur. Členské prosíme uhradiť bankovým prevodom na účet IBAN: SK13 8330 0000 0021 0154 4532
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX. Do poznámky prosím uveďte účel platby – Členské na daný rok. ĎAKUJEME:) …

Prihlášku za člena nájdete na

http://prolp.sk/wp-content/uploads/2017/12/PRO-LP-PRIHLASKA-za-clena.pdf

Formulár GDPR

Formulár GDPR