Náplňou práce špecializovaného sociálneho poradcu je poskytovať špecializované sociálne poradenstvo ambulantnou a terénnou formou pre ľudí s duševným ochorením, s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénie, mánio depresie a demencie a ich rodiny, viesť dokumentáciu a administratívu podľa požiadaviek zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého stupňa v odbore sociálna služba
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého stupňa v odbore poradenská psychológia
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého stupňa v odbore psychológia – sociálna a poradenská psychológia
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého stupňa v odbore liečebná pedagogika

Výkon práce: Levoča, Spišská Nová Ves

Pracovný čas: 08:00 – 16:00 

Základná zložka mzdy /v hrubom/: 850 €

Ponúkané výhody: interné školenia s externými lektormi, individuálna supervízia, možnosť kariérneho rastu, spoluúčasť na vytváraní novej služby

Poslaním Poradne pre ľudí s duševným ochoreníma ich rodiny je poskytovať špecializované sociálne poradenstvo ľuďom s duševným ochorením a ľuďom v krízovej situácií spojenej s trvajúcimi psychickými a sociálnymi problémami, ďalej ich rodinám, aby dokázali nájsť východisko z ich ťažkej sociálnej situácie a znova sa integrovali do spoločnosti. Špecializované sociálne poradenstvo je poskytované s pôsobnosťou v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.

Našu činnosť poskytujeme na základe získania akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

KONTAKT:

HUMANITÁR, n. o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Prevádzka: Probstnerova cesta 6, 054 01 Levoča

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Šeminská, 0948 794 284, seminska@humanitar.sk

www.humanitar.sk