Lipová škola v BA – Rača, hľadá sprievodcu – učiteľa 1-4 ročník s nástupom IHNEĎ. http://www.lesnyklubgastanko.sk/?fbclid=IwAR2t4LZrsCh4sqW0iBqPArhneMDdLIXvd91oFAPEfyIx_jeLE0cgO4wIYb8

Ponúkame prácu na plný úväzok (pracovná doba môže byť nastavená po vzájomnej dohode, v rozpätí medzi 8.00 až 17.30 hod) v tíme dvoch učiteľov a družinárov. Sme domáca “škola“ typu malotriedka so 14 deťmi. Vychádzame zo ŠVP, aplikujeme prvky inovatívnych pedagogík, pravidelne chodíme do lesa, v sebarozvoji nás inšpiruje intuitívna pedagogika. Máme snahu vytvárať inkluzívne prostredie, otvorené deťom s rôznymi potrebami. V budúcnosti sa chceme venovať aj deťom 5-9 ročník ZŠ.

Požiadavky:

– vzdelanie prvý stupeň ZŠ, prípadne iné pedagogické vzdelanie vítané

– skúsenosť s deťmi školského veku

– záujem o budovanie úprimného vzťahu s deťmi

– záujem a zrelosť tvoriť svoju prácu samostatne

– záujem prispievať k poslaniu “školy“

– odvaha pracovať na sebe


800 – 900 eur

Kontakt: 0905 632 892, lipovaskola@gmail.com, www.lesnyklubgastanko.sk